Kontrakt, honorarer og udgifter

Sådan får du udbetalt honorar
Når du har lavet en aftale med os om at medvirke, sender vi dig en mail med et link til din brugerprofil på fuau.dk, og her skal du formelt godkende aftalen, for at vi kan udbetale honorar til dig.

Vælg punktet 'Nye kontrakter' i menuen i venstre side, og find den relevante aftale. I forbindelse med godkendelsen skal du angive, om du forventer at have udgifter, som Folkeuniversitetet skal dække. Når du har gjort det, udbetales honoraret automatisk til dig. I travle perioder kan der dog gå op til 3 uger fra din medvirken, før honoraret bliver udbetalt.

Hvis du har udgifter, vi skal dække, skal du igen logge ind på din brugerprofil på fuau.dk, når din medvirken er slut. I menuen til venstre side skal du vælge 'Indberetning af udgifter' og den relevante aftale. Når du har valgt en aftale, skal du klikke på knappen 'Indberet ny udgift' og følge vejledningen.

Dine udgiftsbilag skal uploades i forbindelse med indberetningen, så husk at have dem klar i digital form - det kan fint bare være fotos af bilagene. Udgifter skal indberettes senest 14 dage efter endt medvirken. Vi refunderer udgifterne hurtigst muligt efter indberetningen.

Folkeuniversitetets honorarsatser
Folkeuniversitetets honorar er fastsat af staten. Hvert honorar er for et undervisningsmodul af 2 x 45 minutter (+ 15 minutters pause). Der er 2 honorarsatser:

1 FO-honorar (forelæsningshonorar): 2.177,03 kr. (inkl. 241,89 kr. feriepenge, som udbetales gennem Feriekonto).
1 KU-honorar (kursushonorar): 1.360,24 kr. (inkl. 151,14 kr. feriepenge, som udbetales gennem Feriekonto).

Hvis en undervisningsgang eller -række aflyses mindre end 10 dage før start, kan Folkeuniversitetet yde et 1/2 honorar for første forelæsningsgang. Ønskes dette, skal man kontakte Folkeuniversitetet om det. 

A-indkomst, B-indkomst eller faktura?
Som udgangspunkt udbetales honorarer som A-indkomst. Vi trækker således både AM-bidrag og A-skat af beløbet.

Hvis du ønsker det, udbetaler vi gerne honorar som B-indkomst. Du godkender bare kontrakten som normalt, men kontakter os inden undervisningen. Så ændrer vi aflønningsmetoden til B-indkomst.

Har du eget firma med et CVR-nummer, kan du få dit honorar og dine udgifter udbetalt på faktura. Du skal godkende din kontrakt som normalt, men kontakte os inden undervisningen om, at aflønningsmetoden skal ændres til faktura. Efter undervisningen sender du os så en faktura. Vi er ikke momsregistreret, og derfor må der ikke lægges moms på fakturaen. Udlæg for transport og forplejning skrives på samme faktura, og bilag vedlægges.

Sådan får du dækket dine udgifter
Vi dækker udgifter til transport, forplejning og overnatning i forbindelse med din medvirken.

Transport: Som udgangspunkt skal man anvende billigste, offentlige transportmiddel. Der kan dog bevilges kørsel i egen bil, hvis det er mest hensigtsmæssigt. I så fald sker det til statens lave kilometertakst (1,96 kr./km). Kører man i egen bil, dækker vi også udgift til bro/færge.

Vi skal have bilag på udgifterne for, at vi kan refundere (på nær antal km kørt i egen bil). Har du en Brobizz, kan du skaffe dokumentation for din brug af broen på www.brobizz.com eller fra dit kontoudtog.

Forplejning: Er du af sted mere end 24 timer, udbetaler vi diæt. Diæt skal også indberettes som en udgift via din brugerprofil på fuau.dk i form af tidspunkt for afrejse og hjemkomst.

Ellers dækker vi udgifter til forplejning (maks. 146,10 kr./måltid). Vi skal have bilag på disse udgifter, før vi kan refundere. Undtagelsen er den forplejning, du modtager på selve undervisningsstedet, og som du ikke selv betaler for. Den bliver indberettet til os på anden vis. Man kan ikke samtidig få udbetalt diæt og refunderet sine udgifter til forplejning.

Overnatning: Der kan bevilges hotelovernatning i forbindelse med undervisning på Folkeuniversitetet. Folkeuniversitetet har aftaler med en række hoteller, som gør det nemt for dig at reservere og betyder, at du undgår udlæg ifm. overnatningen. Når du reserverer, skal du huske at oplyse, at regningen skal sendes til Folkeuniversitetet i Aarhus. Du må gerne bruge andre hoteller, end de nedenstående, men så må du sandsynligvis selv lægge ud. Vi refunderer udgifter op til ca. 1000 kr. per overnatning ekskl. morgenmad, som dækkes derudover.

Aarhus:
Milling Hotel Ritzritz@millinghotels.dk / 8613 4444
Hotel Oasiamail@hoteloasia.dk / 8732 3715
Hotel Royalroyal@hotelroyal.dk / 8612 0011

København: 
Hotel Alexandrareservations@hotel-alexandra.dk / 3374 4444

Herning:
Hotel Eydeinfo@eyde.dk / 9722 1800

Undervisning hos en af de mindre Folkeuniversitetskomitéer i Midtjylland
Folkeuniversitetet i Aarhus varetager administrative opgaver for en række folkeuniversitets-komitéer i Midtjylland, herunder honorarudbetaling. Hvis du underviser for en komité, gælder der de samme regler som for vores øvrige undervisning.

Dog skal du være opmærksom på, at aftaler omkring av-udstyr og andre lokale forhold skal indgås direkte mellem dig og arrangøren/komitéen, som har inviteret dig. Så det skal du selv følge op på.

Kontaktoplysninger til vores tilknyttede komitéer kan du finde her: Folkeuniversiteter i Midtjylland