Tilskud til administration

Komiteen støttes administrativt ved et begrænset tilskud (tidligere kaldt 'frimærkepenge'), som komiteen kan ansøge om ved årets udgang, og som bliver tildelt på baggrund af komiteens gennemsnitlige aktivitet det indeværende år. Det betyder, at der er et givet beløb til rådighed pr. komité, og beløbet udbetales på baggrund af bilag, der indsendes.

I de tilfælde, hvor en komité genetableres efter mange års dvale, og således ikke er berettiget til penge, kan der ansøges om et opstartstilskud til administration.

Tag kontakt til Folkeuniversitetet i Aarhus, hvis du har brug for mere viden.