Honorarsatser og komitéafgift

Honorarsatser til forelæsere er pr. 1/4 2023:

  • FO-dobbelttime (forelæsning): 2.423,37 kr. inkl. 12,5 %
  • KU-dobbelttime (kursus): 1.514,15 kr. inkl. 12,5 %

En dobbelttime er 2 x 45 minutter + 15. min pause. En FO-dobbelttime er det almindelige honorar til en foredragsholder, der kommer en enkelt gang. En KU-dobbelttime kan bruges som honorar pr. gang, hvis man planlægger en længere kursusrække med en gennemgående forelæser og typisk færre deltagere på holdet.

Komiteens andel/komiteafgift:
Komiteafgiften er komiteens andel af udgifterne til honorar og administration og er:

  • FO-dobbelttime 1.859 kr.
  • KU-dobbelttime 1.222 kr.

Resten af udgifterne til foredragsholderens honorar, transport, forplejning og overnatning dækkes af Folkeuniversitetets bevilling på finansloven.