Komiteafgift og honorarsatser

Komiteafgiften er komiteens andel af udgifterne til honorar og administration.

Honorarsatser (lønnen til forelæseren) pr. 1/4 2020:

FO-dobbelttime: 2.177,03 kr.

KU-dobbelttime: 1.360,24 kr. 

En dobbelttime er 2x45 minutter + 15. min pause. En FO-dobbelttime er det almindelige honorar til forelæseren for en forelæsning en enkelt aften og benyttes også, hvis man har en forelæsningrække med forskellige forelæsere. En KU-dobbelttime bruger man typisk som honorar, hvis man planlægger en længere kursusrække med den samme forelæser hver gang. Herunder ser du jeres andel af udgifterne som komite .

Komiteens andel/komiteafgift:

FO-dobbelttime: 1.671 kr.

KU-dobbelttime: 1.102 kr.