Danmark debatterer fremtidens Europa

Vi vil gerne give mulighed for, at alle i hele landet kan få lejlighed til at debattere EU, bidrage med synspunkter og forholde sig til de aktuelle spørgsmål om det europæiske samarbejde. Vi vil gerne høre, HVAD DER ER VIGTIGT FOR DIG?

Europa-Nævnet inviterer derfor til en landsdækkende debatturné i fællesskab med de seks organisationer DEO (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet), Den Danske Europabevægelse, Europanu, Fagbevægelsen mod unionen (FMU), Folkebevægelsen mod EU og Nyt Europa.

Find et arrangement i debatturnéen, der passer dig.

Vi har planlagt arrangementer i:

  • Maribo, Røddinge, Slagelse, Frederikshavn, Horsens, Vejle og Nakskov, som gennemføres af Fagbevægelsen mod unionen (FMU) og Folkebevægelsen mod EU.
    Læs mere om arrangementerne her: Folkebevægelsen mod EU.
  • Brenderup, Odense, Ollerup, Bogense, Køge, Roskilde og Stege, som gennemføres af Nyt Europa og Europabevægelsen.
    Læs mere om arrangementerne her: Nyt Europa og Europabevægelsen.
  • Kolding, Herning, Holstebro, Næstved Holdbæk, Sønderborg og Aalborg, som gennemføres af DEO og Europanu.
    Læs mere om arrangementerne herunder.

Vi tager dog forbehold for, at enkelte arrangementer evt. kan blive flyttet til en anden by.

Arrangementer planlagt af DEO og Europanu

Danmark debatterer fremtidens Europa - Unionen som en stormagt?, gratis, Herning 11/3

EU har i 2019 fået nye politikere: Et nyt folkevalgt parlament, en ny kommission og en helt ny formand. Nu sætter de kursen for de næste fem år. Men hvad kan politikerne egentlig gøre? I parlamentet sidder 13 danske parlamentarikere, som bliver til 14, når Storbritannien forlader EU. De forholder sig sammen med europæiske partifæller til klimamål, immigrationspolitik, arbejdstagerrettigheder, militærsamarbejde, økonomisk politik og mange andre initiativer. Men dertil har mange borgere en forventning om, at EU kan træde i karakter på den storpolitiske scene i dialog med verdens stormagter som fx NATO-magten USA og naboen Rusland. For mange af spørgsmålene er i høj grad verdenspolitiske anliggender. Hvordan skal fremtidens EU begå sig i et stadigt mere uforudsigeligt stormagtsspil? Hvor ligger den udenrigspolitiske magt i EU? Og hvad kan de folkevalgte parlamentarikere stille op? Mød professor Derek Beach, lektor Jakob Tolstrup og bestyrelsesformand i foreningen Europanu Morten Bülow.

Danmark debatterer fremtidens Europa - flygtninge og immigranter, nationalisme og lukkede grænser, gratis, Kolding 25/3

Obs. Dette arrangement er udskudt pga. corona-virus. Yderligere information vil følge via mail.

Europa har fået et nyt parlament. Parlamentarikerne og de europæiske partier glæder sig til at arbejde for et bedre Europa – hvordan de hver især betragter det. Og der er virkelig noget at arbejde for, for fremtidens udfordringer er til at få øje på. Flygtninge- og migrantstrømme er et af EU’s store dilemmaer. Hvordan løser EU dette problem, så det er tilfredsstillende for unionen såvel som for medlemmerne? De fortsatte krige og konflikter i Mellemøsten og Afrika skaber fortsat grundlag for væsentlige tilstrømninger til Europa. I nabolande er det vanskeligt at tilbyde hjælp, EU’s aftale med Erdogan i Tyrkiet er konstant under pres, og bagmændenes metoder til flygtningerejser bliver konstant mere avancerede. Er løsningen modtagecentre i nærområderne, strengere regler for flygtningekvoter i EU, eller hvor går udviklingen hen Denne aften samtaler vi om de store spørgsmål. Hvordan skal EU håndtere flygtningeproblemerne? Hvad kan de folkevalgte parlamentarikere gøre? Og hvilke scenarier kan vi forestille os i fremtiden? Mød professor Jens Blom-Hansen, lektor Peter Seeberg og bestyrelsesformand i foreningen Europanu Morten Bülow.

Danmark debatterer fremtidens Europa - demokrati og nationalisme i Europa, gratis, Holstebro 14/4

Obs. Dette arrangement er udskudt pga. corona-virus. Yderligere information vil følge.

Modsatrettede tendenser har præget Europa det seneste år. Det var året, hvor EU fik et nyt parlament, en ny kommission og en helt ny formand i demokratiets navn. Men det var samtidig året, hvor alvorlige demokratiske krisetegn har været til at få øje på. Det så vi bl.a. i forbindelse med den engelske Brexit-diskussion i 2019, der mundede ud i, at Storbritannien definitivt forlod det europæiske samarbejde i starten af 2020. Vi så det i nye højrenationale bevægelser i Tyskland og i stærkt konservative partier i Polen og Ungarn. Også i Tyrkiet har forstærkede autokratiske tendenser gjort sig gældende det seneste år. Alle er de udtryk for den samme tendens. De udfordrer EU's grundlæggende værdier og spilleregler. Hvordan kan vi forstå denne udvikling i en demokratisk optik? Ser vi konturerne af en ny europæisk højrefløj, der kræver et opgør med EU og demokratiet, som vi kender det? Hvad vil fremtiden bringe? Mød lektor Rasmus Brun PedersenBruxelles-journalist Jacob Langvad og bestyrelsesformand i foreningen Europanu Morten Bülow.

Skal EU indføre mindsteløn?, gratis, Næstved 27/4

Den nye EU-Kommission præsenterer i løbet af foråret deres forslag om en europæisk mindsteløn. Men hvordan vil det påvirke den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler løn- og arbejdsvilkår? Nye regler giver EU-borgere ret til dagpenge og snart kan en fælles mindsteløn være på vej. Skaber det fair bevægelighed for EU-borgere eller grobund for social dumping? Hvilken rolle bør EU spille på social- og beskæftigelsesområdet? Kom til debat om fremtidens social- og arbejdsmarkedspolitik, hvor vi zoomer ind på den rolle som EU spiller i dens udformning. Særligt spændende bliver det nemlig med forslaget om en europæisk mindsteløn, som kommissionsformand Ursula von der Leyen har advokeret for siden sin tiltrædelse. Her får vi både input fra eksperter, og hører politikernes bud på hvilken rolle EU bør spille i den danske model.

Kan EU sikre retsstaten?, gratis, Holbæk 18/5

I EU-Traktatens Artikel 2 står, at EU's fælles værdier blandt andet er demokrati og retsstat. Men hvad betyder retsstatsprincipperne, og hvorfor er de vigtige for et fællesskab som EU? Hvad kan EU gøre for at håndhæve de fælles krav om demokrati og retsstat i medlemslandene? Og er det EU’s opgave at sikre retsstaten i en bestemt udgave? Til debatten bliver vi klogere på cases fra Polen og Ungarn, og hvilken rolle EU spiller i at håndhæve retsstatsprincipperne, når de bliver udfordret af medlemslandene. 

Hvor går grænsen?, gratis, Sønderborg 20/5

I år er det 100 år siden at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. I tider hvor flere EU-lande har indført grænsekontrol og der samtidig oprustes ved EU's ydre grænser, debatterer vi fremtidens grænsepolitik og dens konsekvenser. For hvad betyder det for EU's ambition om at være en global leder, der udbreder demokrati, humanisme og fred, at medlemslandene slås om en fordeling af flygtninge og sætter grænser op for at holde uønskede ude? Har protektionismen konsekvenser for handel og den frie bevægelighed?

Arrangementerne er en del af satsningen 'Danmark debatterer fremtidens Europa', der støttes af Europa-Nævnet og er et samarbejde mellem Europa-Nævnet, DEO, Europa-Bevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark. Europanu har et tæt samarbejde om denne debat med DEO.

Relateret billede

 

Websitet benytter cookies

Folkeuniversitetet anvender cookies til at optimere og målrette hjemmesiden, så det giver den bedste oplevelse for brugeren. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.