Danmark debatterer fremtidens Europa

Europa-Nævnet vil gerne give mulighed for, at alle i hele landet kan få lejlighed til at debattere EU, bidrage med synspunkter og forholde sig til de aktuelle spørgsmål om det europæiske samarbejde. De vil gerne høre, HVAD DER ER VIGTIGT FOR DIG?

Derfor inviterer Europa-Nævnet til en landsdækkende debatturné i fællesskab med de seks organisationer DEO (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet), Den Danske Europabevægelse, Europanu, Fagbevægelsen mod unionen (FMU), Folkebevægelsen mod EU og Nyt Europa.

Find et arrangement i debatturnéen, der passer dig.

Der er planlagt arrangementer i:

  • Maribo, Røddinge, Slagelse, Frederikshavn, Horsens, Vejle og Nakskov, som gennemføres af Fagbevægelsen mod unionen (FMU) og Folkebevægelsen mod EU.
    Læs mere om arrangementerne her: Folkebevægelsen mod EU.
  • Brenderup, Odense, Ollerup, Bogense, Køge, Roskilde og Stege, som gennemføres af Nyt Europa og Europabevægelsen.
    Læs mere om arrangementerne her: Nyt Europa og Europabevægelsen.
  • Kolding, Herning, Holstebro, Næstved Holdbæk, Sønderborg og Aalborg, som gennemføres af DEO og Europanu.
    Læs mere om arrangementerne herunder.

Vi tager dog forbehold for, at enkelte arrangementer evt. kan blive flyttet til en anden by.

Arrangementer planlagt af DEO og Europanu

LIVESTREAM: Danmark debatterer fremtidens Europa - demokrati og nationalisme i Europa, gratis, 26/11

Modsatrettede tendenser har præget Europa det seneste år. Det var året, hvor EU fik et nyt parlament, en ny kommission og en helt ny formand i demokratiets navn. Men det var samtidig året, hvor alvorlige demokratiske krisetegn har været til at få øje på. Det så vi bl.a. i forbindelse med den engelske Brexit-diskussion i 2019, der mundede ud i, at Storbritannien definitivt forlod det europæiske samarbejde i starten af 2020. Vi så det i nye højrenationale bevægelser i Tyskland og i stærkt konservative partier i Polen og Ungarn. Også i Tyrkiet har forstærkede autokratiske tendenser gjort sig gældende det seneste år. Alle er de udtryk for den samme tendens. De udfordrer EU's grundlæggende værdier og spilleregler. Hvordan kan vi forstå denne udvikling i en demokratisk optik? Ser vi konturerne af en ny europæisk højrefløj, der kræver et opgør med EU og demokratiet, som vi kender det? Hvad vil fremtiden bringe? Mød lektor Rasmus Brun PedersenBruxelles-journalist Jacob Langvad og bestyrelsesformand i foreningen Europanu Morten Bülow.

Danmark debatterer fremtidens Europa - flygtninge og immigranter, nationalisme og lukkede grænser, gratis, Kolding 18/11

Flygtninge- og migrantstrømme er et af EU’s store dilemmaer. De fortsatte krige og konflikter i Mellemøsten og Afrika skaber fortsat grundlag for væsentlige tilstrømninger til Europa. I nabolande er det vanskeligt at tilbyde hjælp, i Tyrkiet har Erdogan atter åbnet grænserne mod Europa, og bagmændenes metoder til flygtningerejser bliver konstant mere avancerede. Hvordan løser EU dette problem, så det er tilfredsstillende for unionen såvel som for medlemmerne? Er løsningen modtagecentre i nærområderne, strengere regler for flygtningekvoter i EU, eller hvor går udviklingen hen? Denne aften samtaler vi om de store spørgsmål. Hvordan skal EU håndtere flygtningeproblemerne? Hvad kan de folkevalgte parlamentarikere gøre? Og hvilke scenarier kan vi forestille os i fremtiden? Mød professor Jens Blom-Hansen, lektor Peter Seeberg og bestyrelsesformand i foreningen Europanu Morten Bülow.

Arrangementerne er en del af satsningen 'Danmark debatterer fremtidens Europa', der støttes af Europa-Nævnet og er et samarbejde mellem Europa-Nævnet, DEO, Europa-Bevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark. Europanu har et tæt samarbejde om denne debat med DEO.

Relateret billede