Danmark debatterer fremtidens Europa

Europa-Nævnet vil gerne give mulighed for, at alle i hele landet kan få lejlighed til at debattere EU, bidrage med synspunkter og forholde sig til de aktuelle spørgsmål om det europæiske samarbejde. De vil gerne høre, HVAD DER ER VIGTIGT FOR DIG?

Derfor inviterer Europa-Nævnet til en landsdækkende debatturné i fællesskab med de seks organisationer DEO (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet), Den Danske Europabevægelse, Europanu, Fagbevægelsen mod unionen (FMU), Folkebevægelsen mod EU og Nyt Europa.

Find et arrangement i debatturnéen, der passer dig.

Der er planlagt arrangementer i:

 • Maribo, Røddinge, Slagelse, Frederikshavn, Horsens, Vejle og Nakskov, som gennemføres af Fagbevægelsen mod unionen (FMU) og Folkebevægelsen mod EU.
  Læs mere om arrangementerne her: Folkebevægelsen mod EU.
 • Brenderup, Odense, Ollerup, Bogense, Køge, Roskilde og Stege, som gennemføres af Nyt Europa og Europabevægelsen.
  Læs mere om arrangementerne her: Nyt Europa og Europabevægelsen.
 • Kolding, Herning, Holstebro, Næstved Holdbæk, Sønderborg og Aalborg, som gennemføres af DEO og Europanu.
  Læs mere om arrangementerne herunder.

Vi tager dog forbehold for, at enkelte arrangementer evt. kan blive flyttet til en anden by.

Arrangementer planlagt af DEO og Europanu

Danmark debatterer fremtidens Europa - Unionen som en stormagt?, gratis, Herning 11/3

EU har i 2019 fået nye politikere: Et nyt folkevalgt parlament, en ny kommission og en helt ny formand. Nu sætter de kursen for de næste fem år. Men hvad kan politikerne egentlig gøre? I parlamentet sidder 13 danske parlamentarikere, som bliver til 14, når Storbritannien forlader EU. De forholder sig sammen med europæiske partifæller til klimamål, immigrationspolitik, arbejdstagerrettigheder, militærsamarbejde, økonomisk politik og mange andre initiativer. Men dertil har mange borgere en forventning om, at EU kan træde i karakter på den storpolitiske scene i dialog med verdens stormagter som fx NATO-magten USA og naboen Rusland. For mange af spørgsmålene er i høj grad verdenspolitiske anliggender. Hvordan skal fremtidens EU begå sig i et stadigt mere uforudsigeligt stormagtsspil? Hvor ligger den udenrigspolitiske magt i EU? Og hvad kan de folkevalgte parlamentarikere stille op? Mød professor Derek Beach, lektor Jakob Tolstrup og bestyrelsesformand i foreningen Europanu Morten Bülow.

Danmark debatterer fremtidens Europa - demokrati og nationalisme i Europa, gratis, Holstebro 26/10

Obs. Dette arrangement flyttes til efteråret pga. corona-virus. Yderligere information vil følge.

Modsatrettede tendenser har præget Europa det seneste år. Det var året, hvor EU fik et nyt parlament, en ny kommission og en helt ny formand i demokratiets navn. Men det var samtidig året, hvor alvorlige demokratiske krisetegn har været til at få øje på. Det så vi bl.a. i forbindelse med den engelske Brexit-diskussion i 2019, der mundede ud i, at Storbritannien definitivt forlod det europæiske samarbejde i starten af 2020. Vi så det i nye højrenationale bevægelser i Tyskland og i stærkt konservative partier i Polen og Ungarn. Også i Tyrkiet har forstærkede autokratiske tendenser gjort sig gældende det seneste år. Alle er de udtryk for den samme tendens. De udfordrer EU's grundlæggende værdier og spilleregler. Hvordan kan vi forstå denne udvikling i en demokratisk optik? Ser vi konturerne af en ny europæisk højrefløj, der kræver et opgør med EU og demokratiet, som vi kender det? Hvad vil fremtiden bringe? Mød lektor Rasmus Brun PedersenBruxelles-journalist Jacob Langvad og bestyrelsesformand i foreningen Europanu Morten Bülow.

Danmark debatterer fremtidens Europa - flygtninge og immigranter, nationalisme og lukkede grænser, gratis, Kolding 18/11

Flygtninge- og migrantstrømme er et af EU’s store dilemmaer. De fortsatte krige og konflikter i Mellemøsten og Afrika skaber fortsat grundlag for væsentlige tilstrømninger til Europa. I nabolande er det vanskeligt at tilbyde hjælp, i Tyrkiet har Erdogan atter åbnet grænserne mod Europa, og bagmændenes metoder til flygtningerejser bliver konstant mere avancerede. Hvordan løser EU dette problem, så det er tilfredsstillende for unionen såvel som for medlemmerne? Er løsningen modtagecentre i nærområderne, strengere regler for flygtningekvoter i EU, eller hvor går udviklingen hen? Denne aften samtaler vi om de store spørgsmål. Hvordan skal EU håndtere flygtningeproblemerne? Hvad kan de folkevalgte parlamentarikere gøre? Og hvilke scenarier kan vi forestille os i fremtiden? Mød professor Jens Blom-Hansen, lektor Peter Seeberg og bestyrelsesformand i foreningen Europanu Morten Bülow.

Onlinedebat: Demokratiet under pres - hvad kan EU-Parlamentet gøre?, gratis, online debatmøde 18/5

EU-Parlamentet har kaldt udviklingen i det polske og ungarske demokrati under corona-krisen for “fuldstændig uforenelig med europæiske værdier” - men hvad gør de ved det? Kom med live fra computeren, når Vibe Termansen, centraleuropaekspert og analytiker i DEO, taler med Pernille Weiss (K) og Karen Melchior (R). Velkomst ved DEO’s chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen, der også er ordstyrer, når vi åbner for spørgsmål fra deltagerne.

Onlinedebatter: EU, mindsteløn og social dumping

Millioner af europæere er blevet arbejdsløse under coronakrisen, og det skaber øget risiko for social dumping. For selvom de fleste grænser i princippet er lukkede lige nu, er der fortsat fri bevægelighed for både arbejdskraft og virksomheder i EU. Når grænserne og samhandlen åbner mere op, vil de nye millioner af arbejdsløse kæmpe om jobs i hele Europa. Arbejdsgivere og arbejdstagere har forskellige interesser i den konkurrence, men en fælles interesse i at arbejdsmarkedet i EU fungerer på lige og fair vilkår. Hvilken rolle bør EU spille på social- og beskæftigelsesområdet? Hvilke forslag og bud på løsninger kæmpes der om i EU-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, og hvor stor indflydelse har de folkevalgte?

Kom med live fra din computer, når DEO fokuserer på EU, mindsteløn og social dumping ud fra to forskellige perspektiver:

 • Skal EU indføre mindsteløn?, gratis, online debatmøde 26/5

  Hvad siger de danske aktører om EU, mindsteløn og social dumping? Deltag live fra din computer, når DEO’s chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen byder velkommen til Nadja Lundholm Olsen, EU-chef i 3F, og Christoffer Thomas Skov, underdirektør i Dansk Industri.

 • Støtter EU-Parlamentet en fælles mindsteløn?, gratis, online debatmøde 28/5

  Hvad siger MEP'erne om EU, mindsteløn og social dumping? Deltag live fra din computer, når DEO’s chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen byder velkommen til EU-parlamentarikerne Nikolaj Villumsen (EL) og Marianne Vind (S).

Arrangementerne er en del af satsningen 'Danmark debatterer fremtidens Europa', der støttes af Europa-Nævnet og er et samarbejde mellem Europa-Nævnet, DEO, Europa-Bevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark. Europanu har et tæt samarbejde om denne debat med DEO.

Relateret billede