Komité

Programrådet hjælper programredaktionen på sekretariatet med at idéudvikle til de forskellige programmer og holde redaktørerne opdaterede om, hvad der sker på forskningsfronten.

Programrådet i Herning:

  • Iben Østerbye, kulturformidler ved Herning Bibliotekerne (formand)
  • Henrik Stamp, tidl. retspræsident i Herning
  • John Hansen, innovationskonsulent, AU Herning
  • Søren Brøndum, rektor på Herning Gymnasium
  • Gudrun Aspel, Folkeuniversitetscenteret Skærummølle
  • Lotte Korshøj, museumsleder Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum
  • Kristine Holm-Jensen, museumsinspektør Museum Midtjylland
  • Rikke Ramm Eberlein, daglig leder for Den Jyske Sangskole
  • Marie Kruse Larsen, program- og kommunikationschef på Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning
  • Sten Tiedemann, rektor på Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning

Al fysisk indendørs undervisning på Folkeuniversitetet er aflyst til og med den 20. maj som følge af corona-situationen.