Tidligere arrangementer

Foreningen har siden foråret 2017 lavet arrangementer i alle landets regioner. Her kan du se, hvilke arrangementer der tidligere har fundet sted i foreningens regi.

2020

"DANMARKDEBATTERER FREMTIDENS EUROPA" i foråret og efteråret 2020

Europa-Nævnet vil gerne give mulighed for, at alle i hele landet kan få lejlighed til at debattere EU, bidrage med synspunkter og forholde sig til de aktuelle spørgsmål om det europæiske samarbejde. Derfor inviterer de til en landsdækkende debatturné i fællesskab med de seks organisationer DEO (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet), Den Danske Europabevægelse, Europanu, Fagbevægelsen mod unionen (FMU), Folkebevægelsen mod EU og Nyt Europa. Find et arrangement i debatturnéen, der passer dig ved at klikke på overskriften.

AFLYST!!!! Europa & Cocktails: Kan EU redde klimaet?, gratis, Odense 28/10 og Aarhus 29/10

Klimaet er under ekstrem forandring. Det ser vi bl.a. ved et generelt voldsommere vejr, flere naturkatastrofer og enorme temperatur- og vandstigninger. Disse forandringer har store samfundsmæssige følgevirkninger som sult, sygdomme, ustabilitet og migration. Konsekvenserne af klimaforandringerne er mange, og de berører hele klodens befolkning. Forandringerne vil derfor i høj grad komme til at forme den internationale politik og herunder den europæiske politik i fremtiden. Men hvilke konsekvenser kan klimaforandringerne egentligt få for Europa? Hvordan håndterer EU klimakrisen? Og hvilke udfordringer står Europa og EU overfor i fremtiden? Jens Ladefoged Mortensen er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet. Han vil gøre dig klogere på, om EU kan redde klimaet. Til arrangementet serverer vi en stærk cocktail, du kan styrke dig på til den videre kamp for klimaet.

AFLYST!!!! Vidensbrunch med Louise Halleskov - EU, flygtninge og menneskerettigheder, Aarhus 3/11

Siden 2015, hvor mere end 1 mio. asylansøgere og migranter krydsede EU’s grænser, har det stået klart, at EU har store udfordringer med at håndtere flygtningesituationen. For hvem har ret til ophold i EU? Hvilke lande skal behandle ansøgninger om asyl? Og hvad betyder det danske EU-forbehold? Her knap fem år efter, at flygtninge- og migrantkrisen rystede EU-samarbejdet, stiger presset igen på EU's ydre grænser. I Tyrkiet har Erdogan atter åbnet grænserne mod Europa. Og samtidig skønner forskere, at der i 2050 kan være op til 200 mio. klimaflygtninge i verden. Er EU på vej mod en ny flygtninge- og migrantkrise? Kan EU være nødt til at nytænke asylsystemet? Hvad med Danmark? Og hvad stiller vi op med klimaflygtningene? Louise Halleskov er lektor i EU- og menneskeret. Denne formiddag vil hun i samtale med rektor ved Folkeuniversitetet Sten Tiedemann sætte fokus på menneskerettighederne og den aktuelle flygtningesituation fra et europæisk perspektiv.

Europa under coronakrisen - livestream med Thorsten Borring, gratis, online 25/11

En virus fra et dyr på et madmarked finder vej til et menneske i det centrale Kina i slutningen af 2019, og få måneder senere raser der en pandemi, som også når til Europa – med høj dødelighed især i lande som Frankrig, Storbritannien, Sverige, Spanien og Italien. Fælles for de fleste lande i Europa er, at de går i lockdown i flere måneder, og mens restriktionerne så småt løsnes, er kampen nu sat ind for at finde økonomiske løsninger og vacciner. Hvordan har Europa tacklet situationen politisk? Hvilken rolle spiller EU, og hvordan ser det ud, når vi går ind i 2021? Er vi stadig lammede af den perfekte storm, som coronakrisen må siges at være? Thorsten Borring, professor i historie ved Aarhus Universitet, giver et indblik i Europa under krisen – og et bud på, hvordan det ser ud, når vi kommer på den anden side.

Året der gik i Europa, gratis, Aarhus 30/11 og Odense 1/12

Der har været nok at tage fat på for medlemmerne, kommissærerne og lederne i EU’s maskinrum i år. EU's idealer bliver fortsat udfordret af østeuropæiske lande, de ambitiøse klimamål skal indfris, Storbritanniens og EU's fremtidige forhold skal forhandles på plads. Det samme skal EU's syvårsbudget. Og så skal EU og de europæiske medlemslande komme godt ud på den anden side af pandemien. Kom med, når Europa i 2020 sættes i relief. Hvilke begivenheder var mest skelsættende? Og hvad vil komme til at præge 2021? Mød professor i statskundskab Derek Beachudlandsredaktør på DR Sanne Gram Fadel, EU-analytiker på P1 Morgen og Orientering Karin Axelsson, Europaredaktør fra Mandag Morgen Claus Kragh og forfatter og debattør Carsten Jensen.

Se arrangementet hjemmefra, når vi livestreamer 'Året der gik i Europa' direkte fra Aulaen på Aarhus Universitet: Klik her

Forskerturné i 2020

 • 'The Green Deal': Har EU styrken til at gøre noget ved klima og miljø?, gratis, Vejle 28/9

  Den folkelige skepsis mod det europæiske samarbejde er stigende. Modviljen udspringer af de udeblevne resultater i EU med hensyn til at finde langsigtede og solidariske løsninger på den økonomiske krise og de stigende miljø- og klimaproblemer. Sådan behøver det ikke at være i fremtiden. Den nye EU-kommission har fremlagt forslag, der minder om den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt's New Deal-politik i 1930'erne. Men EU-systemet har ikke samme politiske og økonomiske styrke, som den amerikanske præsident. Spørgsmålet er derfor, om den foreslåede 'Green Deal for Europe' er en politisk realitet eller blot 'varm luft'? For hvor skal pengene komme fra? Mød professor i økonomi, Jesper Jespersen, der vil gøre os klogere på 'The European Green Deal', og på hvorvidt EU besidder styrken til at gøre noget afgørende for klimaet og miljøet.

 • EU og forholdet til USA, gratis, Esbjerg 29/9

  Forholdet mellem EU og USA er historisk dårligt. USA har gradvist trukket sig tilbage fra den internationale scene og har overladt det til Kina og EU at udfylde det efterladte magtvakuum. Mens Kina har været ivrige efter at træde ind på den internationale scene, har EU været mere tøvende og ukoordineret i sin indsats. Balancen har for EU’s medlemslande været at fastholde en langsigtet amerikansk interesse i at levere europæisk sikkerhed, mens man på den anden side i stigende grad har vendt sig mod EU for at løse de fælles udfordringer, medlemslandende står overfor. Disse fremskridt har imidlertid forstærket den amerikanske kritik af EU, der er begyndt at opfatte EU som en konkurrent og modstander. Mød lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Rasmus Brun Pedersen, der vil sætte fokus på den aktuelle udvikling i relationen mellem USA og EU og de spændinger, der har eksisteret før, under og efter Trump. 

 • Udvidelsen af EU  fordele og ulemper, historisk og aktuelt, gratis, Kolding 30/9

  Udvidelsen af EU er en tilbagevendende og kompliceret proces. På nuværende tidspunkt ser vi det udspille sig med den aktuelle diskussion om, hvorvidt der skal indledes optagelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien. Forhandlinger, som Danmark, Holland og Frankrig ikke giver opbakning til. Kom med, når vi sætter fokus på udvidelsen af EU. Hvordan har EU udvidet sig gennem tiden? Hvad har været tanken bag udvidelsen? Og hvad er fordelene og ulemperne ved at udvide? Hvilke lande har klaret det godt og er kommet ind i EU? Og hvilke lande står stadig i kø for at komme ind i varmen? Mød lektor i sydøsteuropastudier, Christian Axboe Nielsen.

 • EU og de store mediegiganter, gratis, Horsens 1/10

  Facebook, Google, Apple og flere andre globale mediegiganter har indtaget magtfulde positioner i vores samfund. Virksomhederne styrer de store informationsmotorveje og påvirker, hvad vi læser, ser og hører på internettet. Ifølge den danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er dette problematisk, fordi mediegiganternes kommercielle tilgange er afkoblet fra vores demokratiske tænkemåde. Hvordan udfordrer mediegiganterne EU’s demokratiske værdier, og hvordan kan vi bane vej for nye tilgange til digitale forandringer? Hvordan skal EU forholde sig til de digitale teknologier, der former kommunikations- og regeringsprocesser og forstyrrer den etablerede måde at arbejde og tænke på? Og hvorfor er internettet generelt og mediegiganterne specifikt blevet et centralt problem i europæisk politik? Mød professor MSO i kommunikation og digitale forandringer ved CBS, Mikkel Flyverbom, der vil gøre dig klogere på EU, politik og de store mediegiganter.

 • Den interne magtpolitik i EU, gratis, Ebeltoft 1/10

  Følelserne går højt i EU-samarbejdet i disse år. Alvorlige, næsten eksistentielle kriser truer med at splitte samarbejdet: Kaos på flygtningeområdet. Finanskrise. Økonomisk nedsmeltning i Grækenland. Brexit. Corona-pandemi. Samtidig er der overraskende ny saft og kraft i samarbejdet: Bankunion. Energiunion. Forstærket eurosamarbejde. Forstærket forsvarssamarbejde. Omfattende handelsaftaler, for eksempel med Canada. Fælles klimapolitik. Fælles vækstpakker i forlængelse af de økonomiske nedlukninger under Corona-krisen. Ikke alle tingene bliver til noget, men mange gør. Men hvordan træffer EU egentlig beslutninger? Hvem har magten? Og kan Danmark reelt øve indflydelse i et EU med 27 medlemslande? Bliv klogere på den interne magtpolitik i EU med professor i statskundskab, Jens Blom-Hansen.

 • 'The Green Deal': Har EU styrken til at gøre noget ved klima og miljø?, gratis, Herning 7/10

  Den folkelige skepsis mod det europæiske samarbejde er stigende. Modviljen udspringer af de udeblevne resultater i EU med hensyn til at finde langsigtede og solidariske løsninger på den økonomiske krise og de stigende miljø- og klimaproblemer. Sådan behøver det ikke at være i fremtiden. Den nye EU-kommission har fremlagt forslag, der minder om den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt's New Deal-politik i 1930'erne. Men EU-systemet har ikke samme politiske og økonomiske styrke, som den amerikanske præsident. Spørgsmålet er derfor, om den foreslåede 'Green Deal for Europe' er en politisk realitet eller blot 'varm luft'? For hvor skal pengene komme fra? Mød professor i økonomi, Jesper Jespersen, der vil gøre os klogere på 'The European Green Deal', og på hvorvidt EU besidder styrken til at gøre noget afgørende for klimaet og miljøet.

 • EU’s landbrugspolitik og klimaambitioner, gratis, Skjern 8/10

  EU’s landbrugspolitik har gradvist ændret sig over tid i takt med, at samfundets behov har ændret sig. Der er stigende fokus på, at europæisk landbrug skal bidrage til at løse de mange globale bæredygtighedsmål. Og i den nuværende landbrugspolitik er ambitionen at opfylde miljø- og biodiversitetsmålsætninger. Men hvordan opnås dette bedst, og hvilke krav vil dette foranledige til dyrkningen og langbrugsformerne? Med det nye forslag til den fælles EU landbrugspolitik lægges der også vægt på at bidrage til at løse klimakrisen. Dette er i overensstemmelse med EU Kommissionens nye grønne målsætning, og det må forventes, at de markante danske klimaambitioner vil betyde, at Danmark i størst mulig omfang vil benytte EU’s nye landbrugsordninger til at mindske landbrugets klimabelastning. Mød professor i agroøkologi, Jørgen Eivind Olesen, der vil gøre dig klogere på EU's landbrugspolitik og klimaambitioner. 

 • EU og de danske forbehold før og i dag, gratis, Væggerløse 27/10

  Kriser i EU går og kommer, men de danske EU-forbehold består. Det er nu 28 år siden, at Danmark oven på nej’et til Maastricht-traktaten tog forbehold over for EU’s fælles mønt, forsvarssamarbejde og retlige og indre anliggender. I dag er disse områder nogle af de vigtigste for EU-samarbejdet. Samtidig betyder Storbritanniens exit, at Danmark står mere alene end før som EU’s yderste medlem. Men hvilke konkrete konsekvenser har forbeholdene for Danmark? Hvad siger politikerne på Christiansborg i dag om euro, Europol og ’EU-hær’? Og hvad mener danskerne, som til syvende og sidst kan afgøre forbeholdenes skæbne gennem en folkeafstemning? Catharina Sørensen, vicedirektør i Tænketanken EUROPA, giver et overblik.

  Kontaktperson: Kirsten Wegge, 5417 7224 eller wegge@oncable.dk

 • AFLYST!!!!! EU's kriser, gratis, Nykøbing Mors 30/10

  EU bevæger sig hele tiden, det er ’a moving target’. Havde man i slutningen af 2019 analyseret Unionen, havde man måske spurgt sig selv, om den var i en krise. I sommeren 2020 er EU udsat for ’udfordringer’, men de færreste taler om, at EU er i en eksistentiel krise. Corona-redningspakken og det nye budget ser pt. ud til at have styrket EU. Men der er stadigt et internationalt system i opbrud,  Brexit, migranter og flygtninge, klima osv. Mød Søren Dosenrode, Jean Monnet-professor i europæisk politik og leder af Aalborg Center for European Studies ved Aalborg Universitet. Han vil fortælle om EU’s baggrund, analysere hvad der er sket i EU i året, der er gået, og gøre dig klogere på, hvor EU er på vej hen.

 • Den interne magtpolitik i EU, gratis, Sejs-Svejbæk 4/11

  Følelserne går højt i EU-samarbejdet i disse år. Alvorlige, næsten eksistentielle kriser truer med at splitte samarbejdet: Kaos på flygtningeområdet. Finanskrise. Økonomisk nedsmeltning i Grækenland. Brexit. Corona-pandemi. Samtidig er der overraskende ny saft og kraft i samarbejdet: Bankunion. Energiunion. Forstærket eurosamarbejde. Forstærket forsvarssamarbejde. Omfattende handelsaftaler, for eksempel med Canada. Fælles klimapolitik. Fælles vækstpakker i forlængelse af de økonomiske nedlukninger under Corona-krisen. Ikke alle tingene bliver til noget, men mange gør. Men hvordan træffer EU egentlig beslutninger? Hvem har magten? Og kan Danmark reelt øve indflydelse i et EU med 27 medlemslande? Bliv klogere på den interne magtpolitik i EU med professor i statskundskab, Jens Blom-Hansen.

 • AFLYST!!!! Hvor er EU på vej hen?, gratis, Løgstør 5/11

  2020 har været et skelsættende år for EU. Der har været nok at tage fat på for medlemmerne, kommissærerne og lederne i EU’s maskinrum. EU's idealer bliver fortsat udfordret af østeuropæiske lande, de ambitiøse klimamål skal indfris, Storbritanniens og EU's fremtidige forhold skal forhandles på plads. Det samme skal EU's syvårsbudget. Og så skal EU og de europæiske medlemslande komme godt ud på den anden side af corona-pandemien. Mød Søren Dosenrode, Jean Monnet-professor i europæisk politik og leder af Aalborg Center for European Studies ved Aalborg Universitet. Han vil fortælle om EU’s baggrund, analysere hvad der er sket i EU i året, der er gået, og gøre dig klogere på, hvor EU er på vej hen.

 • Hvad nu Europa, hvad nu EU?, gratis, Ørsted 11/11

  Der er nok af udfordringer for EU og Europa i øjeblikket med økonomisk recession som følge af Covid-19, oprør i Hviderusland, Storbritanniens exit, modsætningerne mellem Nord-, Syd, Øst- og Vesteuropa, flygtninge og immigranter fra Mellemøsten og Afrika i Middelhavet, økonomisk og politisk stagnation i Tyskland, alt på baggrund af tabet af indflydelse for det gamle Europa i verden, demografisk, politisk og økonomisk siden 1945. USA vender sig indad under Donald Trump, Kina buldrer frem under Xi Jinpings ledelse fuld af selvtillid, mens Vladimir Putins Rusland dygtigt vil have revanche, og Erdogans Tyrkiet udfordrer EU og NATO. I den situation er Danmark ved at blive et af de mest EU-positive-lande. Godt nok med forbehold, men positivt overfor europæisk samarbejde i en grad vi ikke har set tidligere. Hvordan alt dette hænger sammen, diskuterer Uffe Østergård, professor emeritus i europæisk historie ved CBS, på baggrund af sine bøger Europas ansigter (1992), Europa – identitet og identitetspolitik (1998), Hvorhen Europa? og Hvad nu EU? (2018).

Efterår 2019

Vidensbrunch med Sara Dybris McQuaid - Brexit og det irske spørgsmål, Aarhus 6/11

Grænsen mellem Irland og Nordirland har været en af de helt centrale knaster i forhandlingerne om en Brexit-aftale. Og det er da også en kompleks størrelse, når man tænker tilbage på den konfliktfyldte historie. Ikke mindst i forhold til Nordirland, hvor den voldelige konflikt ligger i den nære fortid. Hvad betyder Brexit for relationen mellem Irland og Nordirland? Er der potentielt en ny konflikt? Eller har man fundet en optimal løsning? Og hvordan vil forholdet til Storbritannien og EU udvikle sig? Sara Dybris McQuaid er lektor i britisk og irsk historie og samfund. Denne formiddag vil hun i samtale med rektor ved Folkeuniversitetet Sten Tiedemann sætte fokus på forløbet omkring Brexit, som det har set ud fra Belfast og Dublin.

Året der gik i Europa, Gratis, Odense 20/11 og Aarhus 21/11

Sæderne i Europa-Parlamentet er blevet genbesat. Og denne gang uden briterne. Det politiske spil om kommissærposter og posterne som formand for kommissionen, præsident for Det Europæiske Råd og som EU’s udenrigsminister er ovre. Og der er nok at tage fat på for de nye medlemmer, kommissærer og ledere i EU’s maskinrum. Ungarn, Polen og Tjekkiet udfordrer fortsat EU’s idealer, de ambitiøse klimamål skal indfris og EU skal lande sikkert efter turbulensen, som Brexit har forårsaget. Kom med når Europa i 2019 sættes i relief. Hvilke begivenheder var mest skelsættende? Og hvad vil præge 2020, når EU igen for alvor kommer i arbejdstøjet? Mød ph.d. Ditte Maria Brasso Sørensen, udlandsredaktør på DR Sanne Gram Fadel, DR-korrespondent Karin Axelsson og TV2-korrespondent Svenning Dalgaard. Aftenen rundes af med en tale til Europa fra komiker Michael Schøt, der er kendt for sin sylespidse satire i 'Schøtministeriet'.

Tyrkiet - imellem Europa og Asien, Aarhus 3/12

Europa og Asien. Sekularisme og islam. Land og by. Nationalisme og minoriteter. Modsætningerne er mange i det moderne Tyrkiet. I 2005 begyndte forhandlinger om EU-medlemskab, men langt er man ikke nået. Landet er i dag mere fokuseret på at være en magtfaktor i nærområdet end på tilnærmelsen mod vest. Præsident Recep Tayyib Erdoğan styrer landet med hård hånd. Der har været protester, kupforsøg, undtagelsestilstand og masseanholdelser. Og Tyrkiet har med grænsen mod Syrien været et transitland for flygtninge mod vest. I 2016 indgik landet en aftale med EU om at stoppe tilstrømningen mod Europa, hvilket har været meget omdiskuteret. For nylig har Erdoğan bragt sig på kant med USA og flere EU-lande ved at indlede en offensiv i Syrien. Hvordan forholder Danmark sig til det hele? Hvad skyldes nyorienteringen? Mød Svend Olling, der har været Danmarks ambassadør i Ankara siden 2016. Cand.polit. fra Københavns Universitet. Tidligere ambassadør i Dhaka samt udstationeret i Berlin og Washington. DR's EU-analytiker Karin Axelsson er vært. Arrangementet præsenteres i samarbejde med Udenrigsministeriet.

 

Forår 2019

EU-valgets store spørgsmål, Aarhus 16/3

Den 26. maj 2019 er der valg til EU-parlamentet. Mød eksperter og politikere og bliv klogere på, hvordan EU fungerer, hvem der har magten og hvad det er, vi stemmer om. Oplæg og debat om Europas store udfordringer med fokus på økonomi og jobs, klima og miljø samt flygtninge og udenrigspolitik. Mød professor Thorsten Borring Olesen og lektorerne Theresa ScaveniusJakob VestergaardLouise Halleskov Storgaard og Peter Viggo Jakobsen. Arrangementet rundes af med et panel bestående af Nikolaj Villumsen (EL), Rasmus Nordkvist (ALT), Niels Fuglsang (S), Linea S. Lidell (V), Pernille Weiss (K), Anders Vistisen (DF) og Karen Melchior (R). 

Østeuropæerne - 30 år efter murens fald, Emdrup 8/4 og Aarhus 23/4

Vi nærmer os 30-års-dagen for Berlin-murens fald, Sovjetunionens endeligt og afslutningen på en epoke i Europas historie med pigtråd og kold krig. Anne Haubek og Thomas Ubbesen, tidligere mangeårige DR-udenrigsjournalister, har gennem flere måneder rejst med tog til de yderste hjørner af den gamle østblok for at møde vores østeuropæiske naboer. De har talt med menige mennesker, der voksende op under kommunisme og undertrykkelse, som blev kastet omkring af historien og nu har levet 30 år under en næsten ubegribelig ny verdensorden. Hvad tænker de i dag om de 30 år med frihed? Og hvordan ser de deres eget lands historie? Haubek og Ubbesen fortæller om togturen gennem 15 østeuropæiske lande og om at forsøge at forstå østeuropæernes skæbne.

Mød din EU-kandidat, gratis arrangement i Esbjerg, 10/4

Der er valg til EU-Parlamentet den 26. maj. Kom og stil dit spørgsmål, når DEO og EuropaNu inviterer til valgdebat med kandidater fra de ti opstillede partier. Mød bl.a. Niels Fuglsang (S), Asger Christensen (V), Mette Langdal (FB), Dina Raabjerg (K), Karin Rohr Genz (ALT), Inger Staahl Jensen (SF) og Maria Mejse Mortensen (RV). EU-valget 2019 er blevet kaldt det vigtigste i EU’s historie. Foran os venter udfordringer som håndtering af flygtninge, klimaforandringer, bekæmpelse af skattesnyd, Brexit, ulighed, handelskriser og sikkerhed i EU. Bliv klogere på EU-Parlamentet og hør, hvad politikerne vil arbejde for. Et mere socialt EU, et grønnere EU, mere vækst i EU, eller et Danmark tættere på kernen af EU-samarbejdet? Stil forslag og præg deres arbejde.

Europas fremtid, gratis vidensarrangement i Holstebro 24/4

Hvad stemmer vi om 26/5? Hør om, hvad EU skal hjælpe os med, og om hvorvidt klimaspørgsmålet hører til i Europaparlamentet. Mød professor Jens Blom-Hansen fra statskundskab ved Aarhus Universitet og professor Jørgen E. Olesen fra agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Mød din EU-kandidat, gratis arrangement i Holbæk 25/4

Hvad skal Europaparlamentarikerne bruge deres mandat til? Mød din kandidat ansigt til ansigt. I panelet deltager bl.a. : Susanna Dyre-Greensite (FB), Anders Guldhammer (K), Linea Søgaard-Lidell (V), Esben Ingerslev (ALT), Peter Westermann (SF) og Kim Elmose (RV).

Fremtidens Europa, gratis vidensarrangement i Ringkøbing 2/5

Hvilket Europa vil vi leve i om 10 år, og hvilket Europa skal vores børn og børnebørn være en del af om 50 år? Det er svære spørgsmål. Rigtig svære. Men i anledningen af Europaparlamentsvalget 26/5, så stiller vi netop sådanne spørgsmål til forskere og eksperter i Danmark. I Ringkøbing Rådhushal kan du møde Jens Blom-Hansen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og Ole Helmersen, lektor i engelsk politik ved Copenhagen Business School, til en samtale om fremtidens Europa, og om hvad vi kan lære af Brexit.

Hvor skal Europa hen?, gratis vidensarrangement på Mungo Park Teater i Kolding 7/5

Mød den dygtige formidler Derek Beach, professor i Statskundskab ved Aarhus Universitet, når han giver en oversigt over Europa og et kig ind i Europas fremtid. Arrangementet er gratis og for alle. Og et optaktsarrangement til valget til Europa-Parlamentsvalget 26/5, og arrangementet ligger inden forestillingen 'Europa' på Mungo Park Teater.

Mød din EU-kandidat, gratis arrangement i Aalborg 8/5

Kom og stil dit spørgsmål, når DEO og Europanu inviterer til valgdebat med bl.a. Morten Helveg Petersen (RV), Pernille Weiss (K), Rina Ronja Kari (FB), Erik Poulsen (V), Nikolaj Villumsen (EL), Jan Kristoffersen (ALT), Morten Klessen (S) og Margrete Auken (SF).

Mød din EU-kandidat, gratis arrangement i Sønderborg 9/5

Hvem skal varetage dine og vores interesser i Europa-parlamentet? Møde nogle af Damarks opstillede kandidater bl.a. Christel Schaldemose (S), Asger Christensen (V), Karin Rohr Genz (ALT), Anders Guldhammer (K), Christian Juhl (FB), Anders Burlund (LA), Rikke Lauritsen (SF), Sissel van Run-Kvist (RV).

Mød din EU-kandidat, gratis arrangement i Næstved 13/5

Hvilke beslutninger tager man i Europaparlamentet? En hel del. Spørgsmålet er, hvilke 14 danske kandidater der skal være med i parlamentet de næste fem år. Mød bl.a. Morten Løkkegaard (V), Jeppe Kofod (S), Jan Kristoffersen (ALT), Susanna Dyre-Greensite (FB), Anders Guldhammer (K), Karsten Hønge (SF) og Jannie Valentin Dexter Jakobsen (RV).

Hvor skal Europa hen?, gratis vidensarrangement i Varde 20/5

Spørgsmålene om Europas fremtid er svære, for ingen ved, hvordan Europa og EU udvikler sig. Se bare de kolossalt overraskende udviklinger de seneste fem år, som er perioden siden sidste Europaparlamentsvalg i 2014. I de seneste fem år har vi oplevet forandringer inden for en lang række områder: Ruslands annektering af Krim i 2014 stiller spørgsmål til Europas rolle i krig og fred. De store immigrations- og flytningsstrømme satte i 2015 spot på problemer ved Europas ydre grænser. Nationalismens opblomstring i dele af (Øst)europa samt valget af den protektonistiske Trump i USA i 2016 rykker ved unionens samarbejdsvilje. Brexit i 2016 ryster Europas selvforståelse. Senest er klimaforandringerne med usædvanlige vejrlige blevet påtrængende for borgere i hele Europa, som oplever hedebølger, tørketilstande eller kaskader af nedbør. Desuden er der spørgsmål om finanssvindel, selskabsskat, sociale ydelser, social dumping og en lang række andre fælles europæiske spørgsmål. Mød Gorm Harste, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og Catharina Sørensen, forskningschef ved Tænketanken Europa til en aften med spørgsmål og svar.

Hvor skal Europa hen?, gratis vidensarrangement i Horsens 22/5

To eksperter giver speedforelæsninger og samtale om hvor Europa bevæger sig hen. Hør Gorm Harste, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og Cristilla Roederer-Rynning, professor MSO ved statskundskab ved Syddansk Universitet.

Europa & Cocktails: Et opgør med demokratiet?, Gratis, Aarhus 29/5

Victor Orbán, Matteo Salvini og Jaroslaw Kaczynski hævder at være på folkets side og mod markedskræfterne, globaliseringen og eliten, der ses som både fremmed og fjendtlig. De er alle udtryk for den samme tendens. De udfordrer EU´s grundlæggende værdier og spilleregler. Særligt premierministeren fra Ungarn, Victor Orbán, har siden 2010 helt eksplicit udfordret europæiske kerneværdier såsom retsstaten og den frie presse med sin selvudnævnte ’illiberale stat’. Hvordan kan vi forstå denne udvikling i en demokratisk optik? Og hvilke linjer tegner der sig efter det nyligt overståede Europa-Parlamentsvalg? Ser vi konturerne af en ny europæisk højrefløj, der kræver et opgør med EU og demokratiet, som vi kender det? Signe Blaabjerg Christoffersen og Ditte Maria Brasso Sørensen er begge ph.d.'er i statskundskab og har arbejdet gennemgående med demokrati og populisme. Hør deres analyse og diskutér med dem her. Cocktail: Hvis du ikke er bitter nok i forvejen, så er det heldigt, at vi serverer en Gin & Tonic.

Europas fremtid, Gratis, Aarhus 3/6

Hvilket Europa vil vi leve i om 10 år, og hvilket Europa skal vores børn og børnebørn være en del af om 50 år? Det er nogle af de spørgsmål et helt nyt Europa-Parlament skal forholde sig til. Efter optælling af stemmerne til Europa-Parlamentsvalget i Danmark 26/5 stiller vi skarpt på den nære fremtid i de næste fem år. Hvad kan vi forvente af det nye Europa-Parlament? Hvad vil der ske i kommissionen? Og hvordan vil de næste fem år i Europa tegne sig? Mød professor i statskundskab Derek Beach og chefanalytiker Catharina Sørensen.

 

Efterår 2018

Vidensbrunch med Thorsten Borring Olesen - Europa lige nu, Aarhus 4/10

"Det er svært at forestille sig en krise, der er større end den vi står overfor i dag." Det konstaterede professor Thorsten Borring Olesen til JP Aarhus i foråret 2017 om Europas udfordringer. Står det stadig så skidt til? Og hvilke løsninger findes der? I afslappede rammer kan du få stillet både nysgerrigheden og appettiten, når du over en brunch kan møde Thorsten Borring Olesen, professor i nyere dansk og europæisk historie, til en samtale med sekretariatsleder i Europanu og rektor ved Folkeuniversitetet Sten Tiedemann om Europas tilstand lige nu.

Debat: Hvor er Europa på vej hen? København 1/11, Aarhus 8/11 og Aalborg 15/11

Brexit i vest, flygtningekrise ved grænserne og valg til Europa-Parlamentet lige rundt om hjørnet – kom med til en aften i Europas tegn. Mød korrespondent og udlandsredaktør på DR, Niels Kvale, og hør, hvordan han har set Europas udvikle sig gennem sine mange udstationeringer i Italien og Bruxelles. Se nærmere på flygtningekrisens realiteter med lektor i EU- og menneskeret Louise Halleskov Storgaard – er krisen overstået, og hvem var det egentlig, der var i krise? Og bliv klog på, hvad det vil sige at blive skilt fra EU, når lektor i engelsk, Ole Helmersen, ser nærmere på hvad Storbritanniens exit kommer til at betyde for dem og for os.

Debatturné i 20 mindre byer i efteråret 2018 

I efteråret 2018 har foreningen arrangeret tolv debatarrangementer i mindre byer rundt i landet. Arrangementerne afholdes i samarbejde med en række lokale samarbejdspartnere - fx Folkeuniversitetets frivilligdrevne lokale komitéer, højskoler og folkebiblioteker rundt om i landet. Det er en del af foreningens satsning på at få formidlingen af europæisk politik, samfund og kultur ud i byer, hvor der ikke nødvendigvis er mulighed for at opleve dette til hverdag. Du kan se mere om de 12 debatarrangementer rundt om i Danmark ved at klikke på her: Debatturné i efteråret 2018

Konference om EU’s fremtid - Borgere i Danmark og Europa, København 20/11

Fem landsdækkende EU-debatorganisationer har i efteråret sat borgere i hele landet stævne til debatter om EU’s fremtid og Danmarks fremtid i EU. På konferencen overleverer de indtryk, forslag og bekymringer fra befolkningen til politikerne. For et år siden efterlyste den franske præsident, Emmanuel Macron, en bred debat om EU's fremtid i alle medlemslande. Den opfordring har DEO, Europabevægelsen, Nyt Europa, Europanu og Fagbevægelsen mod Unionen taget op. Med en lille økonomisk opbakning fra regeringen arrangerer vi derfor mere end 70 debatter og borgerhøringer i hele landet fra september til november 2018. På denne konference overleverer vi borgernes indtryk, forslag og bekymringer til EU-politikerne og til den danske regering, der har taget initiativ til høringerne ude i landet. Mød bl.a. Peter Hummelgaard Thomsen, en række danske EU-politikere og repræsentanter for organisationerne.

Året der gik i Europa, Aarhus 21/11 og Odense 22/11

Brexit har igen fyldt godt i den europæiske dagsorden. Og fremgangen på yderfløjene er fortsat. I Bruxelles skaber det fx panderynker, at nationalistiske regeringer i Ungarn, Polen og Tjekkiet bevæger sig længere mod øst og væk fra EU's idealer. Billedet bliver for alvor mudret, når man kigger mod Frankrig, hvor Macron har ytret visioner om tættere samarbejde i EU. Skal vi fx have en EU-finansminister? Økonomisk er der dog fremgang at spore. I 2018 oplever flere Øst- og Sydeuropæiske lande fremgang. Kom med, når 2018 i Europa sættes i relief. Hvilke begivenheder var mest skelsættende? Og hvad vil præge 2019, hvor der er valg til Europa-Parlamentet? Mød DR's udlandsredaktør Sanne Gram Fadel, professor Derek Beach, chefredaktør ved Magasinet Europa Henrik Brun samt forfatter og journalist Lone Theils. Aftenen rundes af med en tale til Europa fra komiker Michael Schøt, der er kendt for sin sylespidse satire i 'Schøtministeriet'.

Europa & Cocktails: Menneskerettigheder, Aarhus 6/12

Tidligere har menneskerettigheder været urørlige. Hævdvundne principper båret ud af forbrydelserne under 2. verdenskrig. De seneste år har dette dog ændret sig. Regeringen har krævet et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions indflydelse i Danmark – særligt på udlændingeområdet, hvor der er et politisk ønske om et større spillerum til f.eks. at udvise kriminelle udlændinge. Men i hvilket omfang begrænser menneskerettighederne reelt Folketinget på disse områder? Er det nødvendigt at revidere menneskerettighederne? Eller kan der findes løsninger indenfor de gældende regler? Louise Halleskov Storgaard er lektor i EU- og menneskeret ved Aarhus Universitet. Over en cocktail vil hun give sin analyse af debatten om menneskerettigheder i Europa og Danmark.

 

Forår 2018

Macron og Merkel - en ny fransk-tysk motor? Aarhus 3/5, Emdrup den 16/5
2017 var året, hvor Emmanuel Macron tog Frankrig med storm og Angela Merkel blev genvalgt som kansler, men med det dårligste valg for CDU i en menneskealder. Som to store EU-landes ledere ser det ud til, at de vil udgøre lederskabet, der skal forsøge at holde sammen på et splittet Europa. Men kan de to lande samles om et fælles mål - en ny fransk-tysk akse? Og hvordan stemmer deres politik overens, når det drejer sig om det store billede? Hvad betyder deres opbakning nationalt for deres arbejde i Europa? I Aarhus var det professor i statskundskab Derek Beach fra Aarhus Universitet, der holdt oplæg og i Emdrup var det professor i statskundskab Knud Erik Jørgensen fra Aarhus Universitet.

Europas fremtid, Emdrup 8/5
Nationalister og globalister. Frihandlere og protektionister. Fronterne kan til tider synes hårdt trukket op på det europæiske kontinent. Brexit, valget af Trump, flygtningespørgsmålet, Putins rumsteren mod øst og de politiske yderfløjes fremgang dominerer billedet. Men er Europa i krise? Vil de politiske systemer - og de politikere - vi kender, være i stand til at besvare de næste 10 års udfordringer? Spørgsmålene stilles af Tv-vært på DR samt udgiver af RÆSON og REJSER I DANMARK Clement Kjersgaard. Han er uddannet bl.a. i Hong Kong og på Universitetet i Oxford. Der vil være 45 minutters foredrag og 45 minutters spørgsmål/debat.

Putins VM - Storpolitik og folkefest, 5/6
Den 14. juni går det løs, når Rusland åbner VM på hjemmebane mod Saudi-Arabien. Og optakten er ikke gået stille for sig. Storbritannien og Island har boycottet VM pga. giftangrebet på en tidligere russisk dobbeltagent i England. Så der vil ikke være nogen officiel repræsentation fra dem at se på lægterne. Og flere andre lande overvejer deres deltagelse. Sport og politik er, uanset romantikeres insisteren, uvægerligt blandet sammen. Et mega-event som VM i fodbold er en politisk platform for værtslandet. Og Putin har meget bevidst satset på dette i en længere periode, som vi også har set med bl.a. vinter-OL i Sotji i 2014. Hvad betyder VM-værtsskabet for Rusland i en tid, hvor man har gang i udebaneeventyr i Østukraine og Syrien? Og i et land hvor olieindtjeningen svinder, reallønnen er faldene og der er udbrud af utilfredshed? Vil det styrke Putins greb om magten og ansigtet udadtil? En af landets førende Ruslands-eksperter, seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen, vil gøre os klogere på Putins brug af VM og andre store sportsbegivenheder som politisk redskab.

 

Efterår 2017

Tysklands næste kansler, Emdrup 4/9, Aarhus 7/9
Den 24. september går tyskerne til valg. Forbundsdagsvalget bliver fulgt med stor interesse i hele Europa. Det er særligt kampen om kanslerembedet mellem den siddende konservative forbundskansler Angela Merkel og socialdemokratiets formand Martin Schulz, der dominerer billedet. Samtidig presser det nationalkonservative parti Alternative für Deutschland de midtersøgende partier med deres hårde linje overfor immigration og EU. Hvad vil udfaldet af det tyske valg få af konsekvenser for Europa? Der vil være foredrag, samtale og debat på programmet, når vi dykker ned i det tyske valg med udlandsredaktør Sanne Gram Fadel, DR og lektor i tysk historie og kultur Moritz Schramm, Syddansk Universitet.

Europas fremtid, Aarhus 10/10
Nationalister og globalister. Frihandlere og protektionister. Fronterne kan til tider synes hårdt trukket op på det europæiske kontinent. Brexit, valget af Trump, flygtningespørgsmålet, Putins rumsteren mod øst og de politiske yderfløjes fremgang dominerer billedet. Men er Europa i krise? Vil de politiske systemer - og de politikere - vi kender, være i stand til at besvare de næste 10 års udfordringer? Spørgsmålene stilles af Tv-vært på DR samt udgiver af RÆSON og REJSER I DANMARK Clement Kjersgaard. Han er uddannet bl.a. i Hong Kong og på Universitetet i Oxford. Der vil være 45 minutters foredrag og 45 minutters spørgsmål/debat.

 

Forår 2017

Europa rundt på 80 minutter, Aarhus, Emdrup, Odense, Aalborg, Slagelse
’Wir schaffen das!’ sagde den tyske kansler Angela Merkel i 2015 om flygtningesituationen i Europa. Merkels ord har mødt stor kritik og hun har sidenhen distanceret sig fra dem. Troen på europæiske løsninger synes afløst af enegang og grænsebomme. Udfordringerne er da også til at få øje på. Storbritannien er på vej ud af unionen, nationalismen spirer, arbejdsløsheden er fortsat høj i Sydeuropa og en løsning på flygtningekrisen har lange udsigter. Hvor slem er situationen lige nu? Er der lyspunkter? Er Europa en stormagt eller et museum i fremtiden? Værter var hhv. Sanne Gram Fadel, udlandsredaktør ved DR og Morten Schnell Lauritzen, nyhedsvært ved DR Radio. Oplægsholderne var professor i historie Thorsten Borring Olesen, Aarhus Universitet, lektor i statskundskab Jens Ladefoged Mortensen, Københavns Universitet og cand. mag. i Europastudier Joakim Quorp Matthiesen.

Frankrigs nye præsident, Emdrup 23/5
Mediebevågenheden har været kolossal op til det franske præsidentvalg. Efter den første valgrunde står det fast, at det bliver Marine Le Pen og Emmanuel Macron, der skal kæmpe om at blive Frankrigs næste præsident. Og hvem af de to, der sætter sig på posten, får stor betydning for Frankrig såvel som Europa. Macron vil forblive i EU-samarbejdet, Le Pen vil forlade det. Det hele afgøres d. 7. maj, hvor franskmændene for anden gang skrider til stemmeurnerne. Denne aften på Folkeuniversitetet giver lektor i fransk, Jørn Boisen, sit bud på, hvad valgresultatet kommer til at betyde for både Frankrig og Europa. Hvad er det, den nye præsident vil? Hvad siger valgresultatet om stemningen i Frankrig? Hvilken betydning kommer parlamentsvalget i juni til at få? Og hvorfor skal vi overhovedet bekymre os om det? Foredrag med Jørn Boisen, lektor i fransk, Københavns Universitet.

Briterne går til valg, Emdrup 6/6
Briterne går til valg i utide den 8. juni – kun to år efter det seneste parlamentsvalg. Valget blev udskrevet af Theresa May og godkendt af parlamentet kort tid efter at Storbritannien iværksatte artikel 50 om udmeldelse af EU i marts 2019.  Og det kommer midt i de indledende øvelser til de meget vanskelige forhandlinger med EU, der venter Storbritannien. Hvorfor brød Theresa May tidligere løfter om ikke at udskrive valg i utide? Hvad vil hun opnå med dette valg? Hvordan vil det påvirke situationen i forhold til Brexit? Er valget i virkeligheden en Brexit folkeafstemning 2.0? Hvordan er de britiske politiske partiers situation, og hvad bliver det sandsynlige resultat af valget den 8. juni? Med Sanne Gram Fadel, udlandsredaktør ved DR og Ole Helmersen, lektor i engelsk ved Copenhagen Business School.