Generalforsamling 26.9.2017

Referat fra generalforsamling den 26. september 2017

 1. Valg af dirigent og referent.
  1. Valg af dirigent, Sten Tiedemann
  2. Valg af referent, Marie Kruse Larsen
 2. Bestyrelsens beretning vedr. foreningens aktiviteter det forløbne år.
  1. Joakim gennemgår den første bestyrelse ved navns nævnelse, orienterer om medlemstal, som i øjeblikket er 379 landsdækkende, og orienterer om aktiviteterne som er fem arrangementer i foråret 2017 i hele landet, to arrangementer i efteråret 2017 samt arrangementer om ’Europas fremtid’ med Clement Kjærsgaard.
 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.
  1. Randi gennemgår status på regnskab per 26/9.
 4. Indkommende forslag
  1. Ingen indkomne forslag.
 5. Bestyrelsens motiverede forslag til næste års aktiviteter samt kommentarer til budgettet.
  1. Oplæg fra bestyrelsen efterfulgt at samtale om emner i fremtiden.
 6. Fastsættelse af kontingent.
  1. Bestyrelsen har fastsat kontingentet til 150 kr.
 7. Valg af revisor.
  1. Bestyrelsen peger på Randi Dahlin. Ingen indvendinger eller andre på valg, så Randi opnår genvalg.