Ekstraordinær generalforsamling 27.05.2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 27/5 kl. 15.30-16.30 

 1. Sten Tiedemann om baggrund for mødet 

  På Folkeuniversitetet er vi hårdt ramt af restriktionerne ifm. corona-krisen. Derfor har vi ikke længere mulighed for at være sekretariat for Foreningen EuropanuDet har været sådan, at foreningen har skullet være egenfinansierende med en vis procent for at have mulighed for at søge midler hos Europa-Nævnet. Folkeuniversitetet har været med til at understøtte denne egenfinansiering, men det kan vi desværre ikke længere. Det er vi meget kede af, for vi har været glade for at bidrage til formidlingen af Europa- og EU-forskningen. Bestyrelsen har derfor indstillet til, at medlemmerne afstemmer om foreningens ophør pr. den 31/12-2020 i dag. 

  Dette er ikke ensbetydende med, at vi ikke vil fokusere på formidlingen af Europa- og EU-forskning her på FolkeuniversitetetBestyrelsen opfordrer til, at vi fortsat arbejder på det, og det vil vi gøre ved at lave arrangementer og forelæsninger med dette tema i det klassiske program og i festivalerne fremover. Til dette vil det stadig være en mulighed for os at søge puljemidler. En anden mulighed er også at oprette et forum, hvor vi stadig kan mødes og snakke om idéer således, at fokus på EU-forskning stadig holdes ved lige. Men det bliver desværre ikke i Europanu-regi. 

 2. Valg af dirigent og referent 

  Sten Tiedemann indstiller Joakim Quorp Matthiesen til dirigent, og Mathilde Bach til referent. Ingen indvendinger. 

 3. Registrering af deltagere.

  a) Hvis ikke 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt op, da afsluttes forsamlingen og et nyt møde lægges i kalenderen 14 dage senere – dvs. den 10. juni. 

  På det seneste bestyrelsesmøde opsagde bestyrelsen administrationsaftalen med FU pr. 31/12-2020. Indtil den 31/12-2020 fortsætter vi med de aktiviteter, der er planlagt i efteråret. Vi vil, som Sten også nævnte, fortsat have fokus på Europa og EUOg det vil vi gerne invitere alle medlemmer af foreningen til at være en del af. 

  Opløsningen af foreningen er det, der skal stemmes om i dagMen det kræver, at 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt op. Det er desværre ikke tilfældet i dag, og derfor bliver vi nødt til at udskyde mødet med 14 dage til den 10. juni kl. 16.00 

  I dag var alle foreningens medlemmer inviteret til mødet. Til det næste møde den 10. juni vil vi invitere alle dem, der har været medlem af foreningen fra den 31/12-2019, da det er dem, der er stemmeberettiget. Det svarer til i alt 134 medlemmer. 

 4. Mulighed for spørgsmål 

  Thorkild Laursen: Mange er ikke mødt op i dag og måske er mange ikke fortrolige med Teams. Derudover ville det være ærgerligt at opløse foreningen virtuelt. Er der mulighed for at afholde næste møde fysisk? 

  Joakim: Det er en glimrende idé. Vi ser på, hvad retningslinjerne er den 10. juni, og så vender vi tilbage på den. Det ville være meget bedre at mødes fysisk.