Ekstraordinær generalforsamling 10.06.2020

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 

 1. Valg af dirigent og referent 

  Joakim valgt til dirigent og referent
   

 2. Afstemning om foreningens ophør pr. 31/12 2020

  Ved afstemning om punktet var der enstemmighed fra de fremmødte medlemmer om at nedlægge foreningen pr. 31/12 2020.  

  Sten – fremhæver at Folkeuniversitetet fremadrettet vil arbejde videre med Europa 

  Alle medlemmer får besked om beslutninger pr. mail snarest efter mødet