Generalforsamlinger

Da foreningen på en ekstraordinær generalforsamling den 10/6 2020 er besluttet opløst pr. 31/12 2020 vil der ikke være flere generalforsamlinger fremadrettet.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i september. Bestyrelsen er på valg hvert 2. år. Den seneste genralforsamling blev afholdt den 4. september 2019 kl. 15.30-17.00 i Aarhus. 

Du kan finde referater fra generalforsamlingerne ude i menuen til højre.