Referat fra bestyrelsesmøde den 21.11.2019

Tilstede

 • Bestyrelsen: Charlotte Skov Christensen, Morten Winther Bülow, Thorkild Laursen, Per Henriksen, Peter Bejder.
 • Ikke tilstede: Marie Kruse Larsen, Carsten Fenger-Grøndahl
 • Tilstede derudover: Sten Tiedemann, Randi Dahlin, Joakim Matthiesen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat.
  1. Kommentarer: God ide med at præsentere film om Europa. Og gerne skønlitterære forfattere om Europa. Joakim tager det med videre, evt. I samarbejde med Øst for Paradis. Tema med fokus på Europa i litteraturen kommer med på LiteratureXchange.
  2. Referat godkendt med kommentarer.
 3. Orientering om foreningens drift, økonomi og andre meddelelser.
  1. Aktiviteter
   1. Året der gik i Europa i aften – inkl. stream
   2. Turné – Sidste arrangementer i Sejs-Svejbæk og i Aarhus
   3. Turné i foråret i samarbejde med DEO bliver til noget. Arrangementer i Kolding, Herning og Holstebro/Esbjerg med bl.a. Morten Bülow som ordstyrer.
   4. Ambassadøraftener NATO, OECD og Frankrig i foråret gratis for medlemmer.
 4. Økonomi
  1. Årsregnskab færdiggøres i marts – derfor oplagt med næste bestyrelsesmøde i april
  2. Fundraising
   1. Turné i foråret
   2. Pulje C – Indsendt 7. oktober, svar medio december. Søgt 291.000 til:
    1. Europa & Cocktails om klima i Aarhus og Odense
    2. Europæisk vidensbrunch i Aarhus
    3. Europæisk foredragsturné til 12 mindre byer
    4. Året der gik i Europa i Aarhus og Odense
    5. Artikel i Folkeuniversitetets sommerprogrammer
   3. Overvejer streaming
   4. Medlemmer – 395 pr. 21/11 kl. 14.29, i alt 57.300 kr.
   5. Medlemsrabatter på hold i 2019 – 41.886 kr
 5. Organisering
  1. Morten bliver fungerende formand fra midten af december, da Marie går på barsel. Han vil i øvrigt være moderator på et par arrangementer i foråret.
  2. Mathilde har overtaget arbejdet med at håndtere medlemmer, styre Facebook og for planlægningen af Pulje C-arrangementer, hvis vi får pengene. Ligeledes står hun for afviklingen af turnéen i foråret.
  3. Joakim har nu mere fokus på at opdyrke nye samarbejder, afsøge finansieringsmuligheder og repræsentere foreningen til arrangementer.
  4. Sten er fortsat sekretariatsleder og tager overordnede beslutninger ift. økonomi og strategi med udgangspunkt i bestyrelsens givne mandat.
  5. Randi står for økonomien.
 6. Om generalforsamlingen i september
  1. Vedtægtsændring blev foreslået af medlemmer. Forslaget fra medlemmer var, at halvdelen af bestyrelsen (3 det ene år og 4 det andet) er på valg hvert år – i stedet for, at hele bestyrelsen er på valg hvert 2. år.
  2. Bestyrelsen er enig i at vedtægterne bør laves om, så halvdelen (3 og 4) er på valgt forskudt hvert andet år. Der laves formulering af ændringer til drøftelse på næste bestyrelsesmøde + ændring af hvornår generalforsamlingen mødes, så der indkaldes kort efter regnskabet er klar i april/maj i stedet for september som på nuværende tidspunkt.
 7. Næste bestyrelsesmøde.
  1. Udsender doodle med datoer i april.
  1. Der skal søges yderligere midler. Tag fat i kontakt i kulturstyrelsen med henblik på at få vejledning i europæiske muligheder.
 8. Evt.
  1. Per: Oplagt at opsøge gymnasielærernes fagorganisationer – FALS, Historielærerforeningen, Tysklærerforeningen, Fransklærerforeningen, mediefag. Kunne opsøges med henblik på specifikke arrangementer og få dem kommunikeret ud, men måske også i planlægningsprocessen, hvis vi er interesserede i at målrette efter de grupper i højere grad.