Referat fra bestyrelsesmøde 15.05.2019

Referat fra bestyrelsesmøde 15.05.2019

Tilstede fra bestyrelsen: Thorkild Laursen (TL), Charlotte Skov Kristensen (CSK), Marie Kruse Larsen (MKL)

Ikke tilstede fra bestyrelsen: Per Henriksen, Morten Winther Bülow, Peter Bejder, Carsten Fenger-Grøndahl

Andre tilstede: projektleder Joakim Matthiesen (JM) – referent og dirigent i sekretariatsleder Sten Tiedemanns fravær.

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt af fremmødte.
 2. Godkendelse af referat. Springes over og sendes til godkendelse pr. mail
 3. Orientering om foreningens drift og økonomi samt andre meddelelser
  1. Økonomi. Regnskab for 2018 fremlagt af JM. Kommentar fra TL til punktet ’Gæld til Folkeuniversitetet’ – hvad dækker dette? JM svarer, at punktet dækker, at bevillinger fra Europa-Nævnet først udbetales efter endt projekt, derfor har Folkeuniversitetet dækket omkostninger til projekter indtil pengene er indløbet efter aflevering af regnskab og rapport til Europa-Nævnet.
  2. Arrangementer. 2019’s program fremlagt af JM. Bestyrelsen bemærker at det ville være en god idé at evaluere genkommende koncepter i programmet. Det er taget til efterretning og vil blive gjort ved særligt ’Året der gik i Europa’ i efteråret 2019. Kommentar fra TL til indhold. Vi skal huske vores fokus på forskning og ikke have for mange ikke-forskere med. CSK tilføjer at det kan være et greb til at nå andre målgrupper, at forskning suppleres med andre ting såsom journalistik, komik eller lignende i en mere festlig setting.
  3. Fundraising. Ikke så meget nyt her. Vi har fortsat et godt samarbejde med Europa-Nævnet og andre aktører, særligt DEO, om arrangementer. Skal have afsøgt området for andre muligheder ift. at sikre finansiering til at vækste aktiviteterne.
  4. Medlemmer. Ny strategi med at sende fordele ud i nyhedsbreve til Folkeuniversitetets brugere har virket. Ca. 150-200 medlemmer på seneste udsendelse. Og medlemstallet er nu på omkring 400. Planer om at sende et ud igen før eller lige efter sommerferien.
 4. Næste generalforsamling. Snak om evt. at placere det i forbindelse med arrangement. Uanset hvad skal det placeres i september. Måske kunne det også være i forbindelse med foredrag indenfor området på Folkeuniversitetet. Der skal ikke stemmes på næste generalforsamling, så det vil være orienterende og med mulighed for at snakke om idéer til programindhold og kommunikation.
 5. Næste bestyrelsesmøde. Snak om at placere det i forbindelse med ’Året der gik i Europa’ i Aarhus den 21/11. Med spisning og mulighed for så at tage sammen til arrangementet bagefter.
 6. Idégenerering. Fælles snak om muligheder ift. emner, forelæsere m.m. til fremtidige programmer.
  1. TL. 30-året for murens fald i efteråret 2019. Lave noget i den forbindelse?
  2. TL. Militær og Europa – NATO og EU. Peter Viggo Jacobsen, Gorm Harste, Tonny Brems Knudsen, Forsvarsakademiet, Jon Rahbek-Clemmensen, Nils Wang
  3. CSK. Noget om cyberkrig. Fx med Niels Bo Poulsen?
  4. TL. Det europæiske perspektiv – hvilke udfordringer kræver internationalt samarbejde? Klima, finans, cybertrusler, arbejdsmarked, migration, indre marked.
  5. Klima. Katherine Richardson, Jørgen E. Olesen, Jørgen Elmeskov, Connie Hedegaard, Ole Wæver, Steen Hildebrandt, klimaøkonomer
   1. Tilføjet af Peter Bejder efter møde. Bo Fritzbøger og Bo Poulsen.
  6. Genforeningen. Et europæisk perspektiv – Lykke Friis.
   1. Tilføjet af Peter Bejder efter møde. Carsten Porskrog, Hans Schulz Hansen og Poul Duedahl
  7. Michel Houllebecq. Kunne man introducere hans værk?
  8. Kunne man præsentere film og Europa som koncept?
  9. Noget om migrationsaftalerne med 3. lande.

Websitet benytter cookies

Folkeuniversitetet anvender cookies til at optimere og målrette hjemmesiden, så det giver den bedste oplevelse for brugeren. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.