Referat fra bestyrelsesmøde den 7.9.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i foreningen ’Europa NU’

Afholdt torsdag den 7. september kl. 18.30-19.30 på Ny Munkegade 118 i bygning 1531, lokale D01/011

Tilstede: Bestyrelsesformand Marie Kruse Larsen, næstformand Morten Winther Bülow, bestyrelsesmedlemmerne Carsten Fenger-Grøndahl, Per Henriksen og Peter Bejder, sekretariatsleder Sten Tiedemann, kasserer Randi Dahlin og referent Joakim Quorp Matthiesen.

Ikke tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Annette Hansen og Kristian Møller Andersen.

 1. Dagsorden godkendt uden tilføjelser.
 2. Referat fra forrige møde godkendt uden tilføjelser eller kommentarer.
 3. Orientering om foreningens drift og økonomi, Sten
  1. Orientering om foreningens økonomi (bilag 2). Mindre underskud på ca. 16.000 kr.
  2. Orientering om arrangementer i foråret 2017, og om tiltag i efteråret 2018
   1. Vi har haft aktiviteter i alle landets regioner i foråret 2017 i hhv. Aalborg, Aarhus, Odense, Slagelse og København. Og i efteråret har vi arrangementer i Aarhus og København samt særlige tilbud og rabatter til medlemmer i Aalborg, Aarhus, Odense og København.
   2. Input til kommende program i foreningen fra bestyrelsen
    1. Anderledes vinkel kunne være med fokus på tech – vi har fået ny techambassadør i Silicon Valley, der dog opererer på verdensplan.
    2. Kunne være spændende at lave noget med tidligere og nuværende ambassadører. Kontakt ved Udenrigsministeriet kan bruges samt muligt, at vi kunne lave noget med pensionerede ambassadører såsom fx Claus Hoppe.
    3. Forholdet til Tyrkiet kunne være oplagt at tage fat i – her kunne også Danmarks ambassadør i Tyrkiet være en mulighed, da han er interesseret i samarbejde. Svend Olling.
    4. Kunne man lave rejse til Storbritannien – en Brexit-tour?
    5. Bo Lidegaard kunne også fortælle om Berlin som Europas virkelige hovedstad.
    6. Samarbejde med DIIS om arrangement med fokus på terror – fx med Lars Erslev Andersen og Carsten Bagge Laustsen.
    7. Peter Viggo kunne også være en oplagt formidler.
   3. Orientering om planlagt ansøgning til Europanævnet, Sten
    1. Ny regel er tilføjet bekendtgørelsen, der stipulerer to års forudgående eksistens for at kunne søge Pulje A og B. Den stod dog som anmærkning i finansloven fra 2012.
    2. Sten har været til møde om de nye regler. De fortolker den nye regel og om vores eksistens i 2016 og 2017 berettiger os til at søge puljen på et møde den 19/9.
 • Muligt samarbejde med Nyt Europa. Morten kender Søren, der tidligere var leder. Vi skal være opmærksomme på deres politiske ophav, da vi selv er apolitiske.
 1. Vi skal have gjort Europa-Nævnets medlemmer opmærksomme på vores forening og det arbejde vi laver. Så de er opmærksomme på det, når de skal fortolke reglen.
 2. Alternativet til at søge pulje A er at vi søgerpulje C fra semester til semester til enkelte projekter. Mere tidskrævende og usikkert grundlag, men de bevilger op til 150.000 pr. projekt i hver enkelt bevillingsrunde.
 1. Orientering om dagsorden for generalforsamling tirsdag 26/9 kl. 14.00-15.30 (bilag 3), Sten
 1. Næste møde

I den periode, hvor formand Marie Kruse Larsen er på barsel, tiltræder Morten Winther Bülow som formand.