Referat fra bestyrelsesmøde den 23.5.2018

Referat – Bestyrelsesmøde, 23.05.2018

Tilstede fra bestyrelsen: Carsten Fenger-Grøndahl, Peter Bejder, Morten Winther Bülow. Kristian Møller Andersen har godkendt dagsorden og referat pr. mail.

Andre tilstede: Generalforsamlingsvalgt revisor Randi Dahlin, sekretariatsleder Sten Tiedemann, projektleder Joakim Quorp Matthiesen

Referent: Joakim Quorp Matthiesen

 1. Godkendelse af dagsorden
  1. Enstemmigt godkendt
 2. Godkendelse af referat
  1. Alle tidligere referater skal lægges på hjemmesiden
  2. Det oprindeligt tiltænkte møde den 31/1 2018 blev flyttet
  3. Enstemmigt godkendt
 3. Orientering om foreningens drift og økonomi samt andre meddelelser
 4. Økonomi: Randi fremlagde regnskabet for 2017 og en status pr. maj 2018. Ca. 30.405,51 kr. i underskud i 2017 og 5.345 kr. i underskud i 2018 indtil videre. Disse underskud dækkes af Folkeuniversitetet ved årets slutning og er en del af Folkeuniversitetets bidrag til foreningen.
 5. Arrangementer: Efterårets arrangementer gennemgået af Joakim. Der er arrangementer i Aarhus, Odense og en turné til en række mindre byer. Alt sammen realiseres på baggrund af bevilling fra Europa-Nævnet på 300.000 kr.
 6. Morten: Der skal laves en historik på hjemmesiden over tidligere arrangementer
 7. Fundraising: Orientering om kommende puljer og ansøgninger ved Sten og Joakim. Der er kommet en ekstraordinær pulje på 1. mio. til de fem landsdækkende organisationer. Foreningen planlægger at søge penge til en debatturné til 3 større og 9 mindre byer i efteråret 2018. Derudover en særpulje på 600.000 kr. af uforbrugte midler, der snart offentliggøres kriterier og deadline til. Europa-Nævnet har ytret at det skal understøtte samme strategi som puljen på 1 mio. understøtter, nemlig målet om at lave flere arrangementer udenfor de større byer.
 8. Medlemmer: Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at vi skal arbejde endnu mere for at hverve medlemmer. Dette har sekretariatslederen taget til sig og vil udtænke en strategi for dette.
 9. Næste møde
  1. Ikke relevant, da der inden da er valg til bestyrelsen.
 10. Generelforsamling i september
  1. Vil gerne stille op til bestyrelsen igen: Carsten Fenger-Grøndahl, Peter Bejder, Morten Winther Bülow
   1. Men er samtidig åben overfor at indstille nye medlemmer, der kan overtage for dem.
  2. Hvem kan vi evt. opfordre til at stille op til bestyrelsen?
   1. Forsker der kan sidde i bestyrelsen?
   2. Folk fra statskundskab
   3. Dygtige formidlere eller EU-eksperter
   4. Folk fra andre foreninger – fx IP NU.
 1. Eventuelt
  1. Vi skal arbejde på at indhente flere medlemmer allerede nu.
  2. Morten er orienteret om sin rolle som den der skal berette fra bestyrelsen til næste generalforsamling, da han er fungerende formand under Maries barsel. Sekretariatet forbereder en status, som sendes til Morten til rettelser, kommentarer m.m.