Referat fra bestyrelsesmøde den 18.01.2017

Referat fra bestyrelsesmødet 18.01.2017

Tilstede fra bestyrelsen: Marie Kruse Larsen, Peter Bejder, Carsten Fenger-Grøndahl, Morten Winther Bülow, Kristian Møller Andersen

Ikke tilstede fra bestyrelsen: Per Henriksen, Annette Hansen (sidstnævnte har stemt skriftligt)

Andre tilstede: Sten Tiedemann (kandidat til sekretariatslederposten), Joakim Quorp Matthiesen (referent), Randi Dahlin (generalforsamlingsvalgt revisor)

 

Dagsorden og beslutningsreferat fra mødet

 

 1. Registrering af fremmødte: se ovenfor.
 2. Siden sidst
  1. Referat fra den stiftende generalforsamling og opdaterede vedtægter er sendt rundt til alle.
  2. Arrangementer er planlagt og kører i Aalborg, Aarhus, Odense, Slagelse og Emdrup i foråret.
  3. Foreningen og arrangementer har været med i Folkeuniversitetets store forårsprogram i Aalborg, Aarhus, Odense og Emdrup.
   1. I er meget velkomne til at deltage! Sanne planlægger videointerviews med Lykke Friis om Tysklands rolle i Europa, med Bjarke Møller overordnet om, hvordan man løser kriserne i EU – kan man? Skal man? Og med enten Rina Ronja Kari eller Pernille Skipper om skepsis for det europæiske samarbejde – hvad er deres alternativer?
  4. Side oprettet på fuau.dk med info om foreningen
   1. Om medlemskab
   2. Arrangementer
   3. Vedtægter, stiftelse og formål
   4. Bestyrelsen
  5. Facebook-side vil blive lanceret snarest og arrangementer oprettes på Facebook
  6. Markedsføring til tidligere deltagere ved Folkeuniversitetet-hold med lignende fokus
  7. Andre markedsføringsmuligheder. Samfund nyt, grupper på Facebook.
  8. Markedsføring i kommende Århundredets Festival program og i nyhedsbreve
  9. Kan ungdomsuddannelser blive medlem og så få eleverne med gratis? Både HHX og gymnasier. HHX får ikke ligeså mange tilbud om den slags.  
  10. Etablering af medlemskartotek
  11. Oprettelse af bankkonto og registrering i cvr-registret
 3. Valg af formand og næstformand i bestyrelsen
  1. Marie Kruse Larsen stiller op som kandidat til formandsposten. Vedtaget enstemmigt.
  2. Morten Winther Bülow stiller op som kandidat til næstformandsposten. Vedtaget enstemmigt.
 4. Evt. fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsesarbejdet
  1. Kommentar fra Peter Bejder. Skal suppleanter nævnes i forretningsordenen? Suppleanter m.m tages, når det bliver relevant.
  2. Referater fra både generalforsamlinger og bestyrelsesmøder lægges ud på hjemmesiden.
  3. Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet vedtaget enstemmigt.
 5. Udpegning af sekretariatsleder
  1. Sten Tiedemann stiller op som kandidat til sekretariatslederposten. Vedtaget ved enstemmighed.
 6. Gennemgang og godkendelse af administrationsaftale
  1. Gennemgang af forslaget.
  2. Afstemning om aftalen. Vedtaget enstemmigt.
 7. Evt.
  1. Næste møde.
   1. Vi sender doodle ud.
   2. Til dagsorden på næste møde - gennemgang af ansøgning til Europa-Nævnet og strategi for fondssøgning.
    1. Lave møder med kommune, region og mere om foreningens støttemuligheder.
   3. Bogudgivelser kunne laves i pulje C.
  2. Lave bestyrelsesmøde og generalforsamling som en dag med arrangementer, forsamling og forplejning.
  3. Få sparring på fondssøgning ved fx Søren Frandsen.
  4. Jean Monnet Center i Aalborg - kunne der være en synergi?
  5. Hvad får medlemmerne? Vi skal have lavet nogle specialaftaler, tilbud og måske noget andet.
   1. Udvælge nogle arrangementer, ølsmagning og smørrebrød.
   2. E-bøger fra Aarhus Universitetsforlag til medlemmerne?
   3. Bruge diplomater m.m. til foredrag og arrangementer.
   4. Lave noget i efteråret med besøg på ambassader.
   5. Lave noget om diplomati med Bo Lidegaard eller en forsker.
  6. Kommentarer.