’Mickey Mouse-parlamentet’ er blevet topprofessionelt

EU-parlamentet, som vi skal vælge 23. maj, er ikke længere et hyggehjørne for retræte-politikere. Parlamentet har nu afgørende indflydelse på al EU-lovgivning, og i takt med magten har lobbyisterne holdt deres indtog.

Af Jonna Toft, journalist

Da Margaret Thatcher i 1980’erne kaldte EU-parlamentet for et ’Mickey Mouse-parlament’, havde det kun en rådgivende funktion for Kommissionen og Ministerrådet, og den engelske premierminister tilskrev det tydeligvis ikke særlig stor indflydelse.

Sådan er det ikke længere, fortæller professor i statskundskab Jens Blom-Hansen, Aarhus Universitet.

”Vi skal stemme, fordi Parlamentet i dag har afgørende indflydelse på alt, hvad der besluttes i EU. Og der er næsten ikke et område i vores hverdagsliv, som EU ikke spiller ind på på en eller anden måde,” siger han.

”Parlamentet er blevet attraktivt for unge, ambitiøse, målrettede politikere, fordi det har fået mere magt. Tidligere bestod det langt hen ad vejen af ældre politikere på retræteposter, og man kunne ikke altid se deres incitament til at danne netværk og få indflydelse. Men der er sket en kraftig professionalisering, og det er nu et magtfuldt parlament, vi vælger politikere til.”

Stem på det parti, du plejer

EU’s politiske system består af tre kamre: Kommissionen, som svarer til en ’regering’. Ministerrådet, som er medlemsstaternes parlamentariske kammer. Og Parlamentet, som er befolkningernes parlamentariske kammer.

Parlamentet skal blandt andet godkende alle love og regler fra EU, og det skal godkende EU’s regnskab og budget.

”Kommissionen og medlemsstaterne er hele tiden i dialog og forhandling med Parlamentet, for uden dem kan der ikke vedtages noget. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke partier der er repræsenteret i Parlamentet,” forklarer Jens Blom-Hansen.

En dansk og en italiensk socialdemokrat kan godt stemme forskelligt på en række punkter, men alligevel er det partipolitikken, der har størst indflydelse på beslutningerne i Parlamentet.

”Så hvis du ikke ved, hvem du vil stemme på, så stem på det parti, du plejer at give din stemme,” råder han.

Ind imellem kan nationale skillelinjer dog også spille ind på beslutningerne i Parlamentet:

”Vi har f.eks. et unikt system for boligfinansiering i Danmark med vores realkreditforeninger og 30-årige fastforrentede lån. Det område vil danske politikere beskytte næsten uanset partifarve. Andre lande har også deres særområder.”

Større åbenhed om lobbyister

I takt med, at parlamentet har fået mere magt, er det også blevet mere interessant for lobbyister, der ønsker at påvirke beslutninger til fordel for deres brancher og virksomheder.

”Derfor er der også en stigende opmærksomhed om åbenhed og gennemsigtighed i Parlamentet. Alle lobbyister skal registreres for at komme ind, og kommissærernes kalendere er åbne, så alle kan se, hvem de har møder med,” forklarer Jens Blom-Hansen.

For ham bliver noget af det mest interessante ved valget, hvilken betydning det får for valget af kommissionsformand.

Parlamentet har nemlig fået så stor magt, at det ved sidste valg i 2014 blev besluttet, at Parlamentet skulle vælge formanden ’i lyset af resultatet fra EU-parlamentsvalget’. Det betød, at de Konservative, som vandt, kunne udpege Jean-Claude Juncker.

Denne gang er billedet mere mudret. Konservative er gået tilbage, EU-skeptikerne er gået frem - og hvis de får flertal, skal vi så have en EU-skeptisk kommissionsformand? Den liberale gruppe støtter ikke samme fortolkning af reglerne om formandsvalget som sidst - så i skrivende stund er det uklart, hvad der kommer til at ske.

”Emnet vil påvirke valgkampen, og det bliver afgjort i dagene efter valget. Det synes jeg er spændende,” smiler han.

Jens Blom-Hansen

Professor i professor i statskundskab ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, hvor han har været ansat siden 1996. Beskæftiger sig primært med offentlig forvaltning og EU-politik.

55 år, bor på Trøjborg i Aarhus.

Relateret billede