Foreningen Europa nu

Folkeuniversitetet har ikke længere mulighed for at løfte sekretariatsdriften af foreningen på baggrund af de økonomiske konsekvenser af den verserende COVID-19-pandemi. Derfor har bestyrelsen set sig nødsaget til at handle med rettidig omhu.

Alle medlemmer blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 27/5, hvor eneste dagsordenspunkt var afstemning om foreningens opløsning pr. den 31/12 2020. Da der ikke var tilstrækkeligt med fremmødte blev der indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling den 10/6. På det møde blev det enstemmigt vedtaget at foreningen opløses pr. den 31/12 2020. Bestyrelsen fortsætter sit arbejde til foreningens regnskab er færdigt og godkendt i marts/april 2021.

Alle arrangementer og aktiviteter i resten af 2020 gennemføres som planlagt (med forbehold for COVID-19-begrænsninger, naturligvis).

Og arbejdet med at formidle EU og Europa fortsætter på Folkeuniversitetet - omend i mindre omfang.

Folkeuniversitetet tog initiativ til at danne den nye forening Europanu. Der er et flot landskab for Europaoplysning i Danmark, men vi mente, at der var plads til en forening, der er apolitisk, non-profit og medlemsbaseret og som har sit primære udgangspunkt i bred formidling af forskning indenfor historie, geografi, kultur og samfund i Europa. 

Europanu blev stiftet den 28/11 2016 ved en stiftende generalforsamling, der var åben for alle interesserede.

Europanu har til formål, at skabe landsdækkende aktiviteter og oplysning:

  • der formidler aktuel forskning om historie, geografi, kultur og samfund i Europa med særligt fokus på det europæiske samarbejde i EU;
  • der fremmer aktivt medborgerskab og demokratiforståelse;
  • der bidrager til en kvalificering af den danske debat om det europæiske samarbejde.

Læs om foreningens formål m.m. i vedtægterne