Birthe Van Den Bos & Connie Christensen

De to veninder Birthe Van Den Bos (tv, citeret) og Conni Christensen (th) fulgtes i efteråret 2015 til forelæsningsrækken ”Den tidligste kristendom og de hemmelige skrifter”. Birthe og Conni har kendt hinanden siden 1993 hvor deres karriere førte dem sammen. Dette udviklede sig til et tæt venskab, der nu bl.a. bliver plejet på Folkeuniversitetet. De to veninder fra Djursland, har altid fulgtes til Folkeuniversitet selvom de ikke altid har gået til de samme forelæsninger. I år har de dog fundet en fælles interesse i forelæsningsrækken om kristendommen.

”Der er altid huller i ens viden, uanset hvor meget man lærer. Derfor er det dejligt at kunne få bygget videre på eksisterende viden, eller få helt ny. Vi køre altid til og fra forelæsninger sammen og der kan vi diskutere alt det vi har lært og stille spørgsmål til hinanden. Det har været mentalt hygiejnisk at kunne vende situationerne med hinanden og jeg er aldrig gået fra en forelæsning og tænkt ’her vidste jeg alt på forhånd’. Folke universitetet giver så utroligt meget, man ikke får andre steder” (Birthe Van Den Bos)