Spis klimavenlig mad: 3 gode og 3 dårlige valg // Jørgen Eivind Olesen

Vores madvaner skal ændres, når vi fremover skal spise mere klimavenligt. Læs klima- og fødevareforsker Jørgen E. Olesens bud på klimavenlige og klimabelastende fødevarer.

3 klimavenlige fødevarer:

1. Korn (dog ikke ris)

Kornarter som hvede, havre, byg, majs og hirse kan udnyttes direkte til menneskeføde, og flere af disse arter indgår endda forholdsvis uforarbejdede i mange morgenmadsprodukter. De giver de grundlæggende kulhydrater og proteiner i vores føde. Korn kan også dyrkes med forholdsvis lav klimabelastning. Ris har dog en højere klimabelastning, da ris ofte dyrkes på oversvømmede arealer som fører til udledning af metan.

2. Bælgfrugter

Der er mange forskellige typer bælgfrugter, f.eks. ærter, bønner, sojabønner og linser. Disse kan både bruges i frisk (grøn) og tørret form i mange retter og salater. Bælgfrugter er rige i protein og kan erstatte protein fra kød. Bælgfrugter har lige så lav klimabelastning som korn.

3. Sæsonens frugt og grøntsager

Frugt og grøntsager er vigtige for at sikre en god og varieret ernæring. Langt det meste frugt og grønt kan dyrkes med lav klimabelastning. Undtagelsen er dog, hvis det dyrkes i væksthuse med stort energiforbrug, eller hvis det har været transporteret langvejs med fly. Derfor bør valg af frugt og grøntsager tilpasses sæsonen – så smager det også bedst.

 

3 klimabelastende fødevarer:

1.Kød (især oksekød)

Kød er forbundet med høj klimabelastning, som især skyldes, at der går meget foder og dermed et stort landbrugsareal til produktion af kød. Det gælder især, hvis dyrene lever længe, før de bliver slagtet, og det er hovedårsagen til, at oksekød er det mest klimabelastende. Desuden udleder drøvtyggere (kvæg, får og geder) metan fra deres fordøjelse, og metan er en kraftig drivhusgas.

2. Mejeriprodukter

Mejeriprodukter som mælk, ost og smør er forbundet med relativt stor klimabelastning. Det skyldes især, at kvæg udleder metan fra fordøjelsen.

3. Fisk (især frosne fisk)

Fisk er en rigtigt god og sund spise. Der er stor variation i klimabelastningen fra fisk, men frosne fisk, som transporteres langt, udgør en klimabelastning. Generelt er klimabelastningen lavere fra ferske fisk.

Kilde: Professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i Foulum.
Tekst: Jonna Toft, Periskop

Du kan møde Jørgen E. Olesen på Folkeuniversitetet her: