Sønderjylland: Kend de historiske hovedpunkter // Carsten Porskrog Rasmussen

Sønderjylland har altid spillet en nøglerolle i Danmarks historie. Læs her om de vigtigste begivenheder med et stærkt nationalt perspektiv og om historien bag det danske mindretal.

Sønderjylland er helt speciel

Skal man forstå Danmarks historie, må man have et indblik i Sønderjyllands historie. For Sydslesvig og Sønderjylland har haft stor magtpolitisk og økonomisk betydning.

”Helt grundlæggende er Sønderjylland anderledes end andre danske regioner. Områdets historie og tilknytning til kongeriget ligner mere Norges eller Islands end Vendsyssels eller Fyns,” siger Carsten Porskrog Rasmussen, overinspektør på Museum Sønderjylland og leder af Sønderborg Slot.

Her giver han et rids over de vigtigste historiske begivenheder med perspektiv for hele Danmark:

Ca. år 1200: Hertugdømme
Sønderjylland skilles fra Danmark, bliver et hertugdømme og får sit eget navn. Det bliver efterhånden skiftet ud med ’Slesvig’. I 1300-tallet indgår Slesvig i en union med hertugdømmet Holsten.

Ca. 1460: I union med Danmark
Hertugdømmerne Holsten og Slesvig indgår i union med Danmark. Man får fælles konge, udenrigspolitik, indgår i forsvarsforbund mv. Tilknytningen til kongeriget ligner Norges. Men Sønderjylland bindes ikke tættere til Danmark i de efterfølgende år, snarere tvært imod.

1864: Danmark mister Sønderjylland til Tyskland
Fra starten af 1800-tallet er Sønderjylland et omstridt grænseområde, og efter krigen 1864 kommer hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til at indgå i det tyske kejserrige.

Flertallet af befolkningen i Nordslesvig organiserer sig som en dansk bevægelse, der vil holde fast ved dansk sprog og kultur og arbejder for, at grænsen en gang kan ændres ved en folkeafstemning. Bevægelsen har tilhængere i Flensborg, men ikke meget syd for det.

1920: Nordslesvig bliver dansk
Efter første verdenskrig deles Sønderjylland i to, Nordslesvig og Sydslesvig, med den nuværende grænse imellem. Det sker efter folkeafstemning, der viser tydelige flertal for Danmark i den nordlige del og for Tyskland i den sydlige, inklusiv Flensborg.

”Den danske nationalstat formes i al væsentlighed i årene 1917-1920, hvor vi solgte de vestindiske øer, Island reelt blev selvstændigt, og Nordslesvig blev dansk. Herefter lå det fast, hvor Danmarks grænser gik til,” fortæller Carsten Porskrog Rasmussen og fortsætter:

”I 1920 var der en bevægelse i Danmark, som ville have hele Sønderjylland tilbage. Men i Sønderjylland handlede grænsediskussionen om Flensborg. Her var ingen diskussion om Husum og Slesvig, som var tyske.”

1945 og frem: Mindretallet vokser
Den overvejende del af det danske mindretal i Sydslesvig er formet efter 2. Verdenskrig. Efter 1945 stod Tyskland i et økonomisk, politisk og moralsk sammenbrud, og den danske bevægelse i Sydslesvig tilbød et attraktivt alternativ om fredelige, ordentlige, demokratiske forhold. Den fik hurtigt mange tilhængere.

Efterhånden som Tyskland fik gang i industri og økonomisk opblomstring, og det blev klart, at grænsen lå fast, vendte de fleste tilbage til det tyske. Men ca  en tredjedel af den danske bevægelse i Sydslesvig blev til et organiseret mindretal med en identitet som dansksindede. Men her er stadig diskussioner om identitet, for hvor dansk skal man være?

1983: DR åbner TV Syd
Det sønderjyske spørgsmål har mistet aktualitet med årene, og det sidste klare eksempel på, at der politisk blev taget markante hensyn til Sønderjyllands særlige forhold var, da Danmarks Radio som et forsøg åbnede regionalstationen TV Syd i 1983. I 1986 blev stationen selvstændig og brød med DR’s monopol, og nu hører den under TV2. 

”For mig at se viser lukningen af Sønderborg Kaserne og flytningen af sergentskolen til Varde i 2014, at argumentet om Sønderjyllands særlige forhold ikke længere har vægt,” siger Carsten Porskrog Rasmussen.

 

Af journalist Jonna Toft, Periskop  /  http://jonnatoft.dk/