Torben M. Andersen

Hvad skal Danmark leve af?

Torben M. Andersen er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og forsker i velfærdssamfundet.


Sammenhængen mellem billedet og min forskning... kan tolkes som et spørgsmål om, hvorvidt det danske velfærdssamfund er et sikkerhedsnet eller en hængekøje. Det vil sige om velfærdssamfundet er en sikkerhedslinje, der understøtter en velfungerende økonomi, eller bliver en bremse for initiativ og virkelyst.

Jeg blev forelsket i mit fag, da… jeg indså, at jeg kunne kombinere min interesse for matematik og samfundsspørgsmål i faget.

Når jeg fortæller folk, jeg ikke kender, at jeg er forsker.... så spørger de i hvad – så siger man økonomi - og så siger de, kan man forske i det?

Min forskning er relevant for helt almindelige mennesker, fordi… den vedrører helt centrale spørgsmål knyttet til vores velfærdssamfund. Jeg har arbejdet en del med den nordiske velfærdsmodel generelt og specifikke spørgsmål i relation til især aldring/pensioner, arbejdsmarked og finansiering af velfærdssamfundet.

Jeg er allermest stolt af mit arbejde, når… det forener gode analyser med høj relevans.

Den mest udbredte misforståelse om mit forskningsfelt… er vel, at økonomer kun interesserer sig for "penge", og at alt kan skrives ind i et regneark . Ofte hører man udsagn af typen "man ser ikke på menneskene bag tallene", men faktisk er det omvendt: fokus er på menneskers levevilkår, og tallene er et redskab, der ikke er interessante i sig selv.

Den vigtigste opdagelse inden for mit fagområde er… mange, og det er umuligt at pege én ud.

Hvis jeg ikke var blevet forsker…? Det er ikke godt at vide. Hvis jeg havde været dygtig nok – måske musiker (trompet).

Den nyeste forskning inden for mit felt viser... hvorfor lande med veludbyggede velfærdssamfund – som de nordiske – også kan have en velfungerende og konkurrencedygtig økonomi.

Mit mål som forsker er… at kombinere teoretisk indsigt med økonomisk-politisk relevans.

Når jeg forelæser på Folkeuniversitetet, oplever jeg… en masse spørgelystne og engagerede mennesker.