Toke Høye, seniorforsker i biologi, Aarhus Universitet

Når temperaturen stiger

Igen og igen læser, hører og ser vi nyheder om klimaets forandringer. Problemerne bliver diskuteret regionalt, nationalt og internationalt, og det står efterhånden hævet enhver tvivl, at det ændrede klima har konsekvenser for livet på vores planet. Toke Høye er seniorforsker i biologi og forsker på Aarhus Institute of Advanced Studies på Aarhus Universitet. Med sin forskning undersøger han, hvordan klimaændringerne har indflydelse på dyr og planters sæsondynamik. Han undersøger, hvornår planter spirer, blomstrer og visner, og hvornår dyr fødes, bliver kønsmodne og dør. Faget kaldes fænologi, og det er en måde at analysere klimaændringernes konkrete konsekvenser for økosystemer på. 

Studerer edderkopper i Arktis

Toke Høye arbejder ofte i Arktis, da arters respons på klimaændringer er mere markante netop dér end andre steder på Jorden. ”Når isen smelter i Arktis, har det stor betydning for dyr og planter. Nogle arter er mere følsomme over for klimaets ændringer end andre, og særligt edderkopper og insekter rammes, fordi deres kropstemperatur følger omgivelserne”, forklarer Toke Høye.

Selvom det måske ikke er edderkoppernes ve og vel, der fylder mest i folks bevidsthed, når vi taler om udfordringerne ved de globale klimaforandringer, kan de illustrere de vidtrækkende konsekvenser ved et klima, som forandres.

”Klimaændringernes betydning bliver pludseligt meget håndgribelig, når vi kan se forskellige forårstegn, der ændres, som følge af et klima i forandring. I Danmark kan det eksempelvis være, når bøgen springer ud særligt tidligt, eller når sanglærken begynder at synge. Jeg håber, at min forskning kan være med til at skabe debat og bidrage til en øget bevidsthed om klimaproblematikken på planeten”, fortæller Toke Høye.