Peter Krøjgaard, "Er din fortid forsvundet?"

Peter Krøjgaard, professor i psykologi, Aarhus Universitet

En videnskabelig gåde kan være undervejs til at blive opklaret. I disse år forsker Peter Krøjgaard og hans kollegaer nemlig i barndomsamnesi, som omhandler, at voksne sjældent husker begivenheder fra deres første 3-4 leveår.

Barndomsamnesien er paradoksal, da der ikke er tvivl om, at 3-årige kan huske begivenheder, de lige har oplevet. Samtidig hævder mange udviklingspsykologer, at de første år af vores liv er vigtige for, hvordan vi bliver som voksne.

”Det paradoksale består i, at hvis børn kan huske begivenheder, og hvis disse tidlige erindringer samtidig anses for at være vigtige, hvorfor kan vi så ikke genkalde os dem som voksne?” spørger Peter Krøjgaard.

Den viden, som forskningen kan frembringe, kan få væsentlig samfundsmæssig betydning. Udover at give en helt basal viden om menneskets psykologi, kan den muligvis få indflydelse på måden, hvorpå vi i dag tænker undervisningen i folkeskolen.

”Eksempelvis kan ny viden om børns hukommelse muligvis bidrage til at tilrettelægge undervisningen på en måde, så man øger sandsynligheden for, at eleverne husker mere fra den undervisning, de modtager i skolen” forklarer Peter Krøjgaard og tilføjer:

”Derudover er der nogle oplagte områder i juridiske sammenhænge, hvor vores forskning kan bidrage væsentligt. Nogle gange er børn desværre vidner til begivenheder, der kan ende som retssager. I sådanne sager er det selvsagt afgørende, at de professionelle har velfunderet viden om, hvordan man maksimerer sandsynligheden for, at børnenes vidneudsagn bliver pålidelige”.

Undervisningen på Folkeuniversitetet er aflyst til og med 7/2 pga. coronasituationen. Se forelæsninger online, efter påske og i efteråret.