Marie Vejrup, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Er religion synlig i samfundet?

Sammenlignet med mange andre landes befolkninger virker danskerne ikke særligt religiøse. Religion fylder umiddelbart ikke så meget i vores hverdag, og mange har måske et indtryk af, at færre og færre tror på Gud. For de fleste danskere er religion en privatsag og ikke noget, man skal tage med ud i samfundet.

Vi holder selv glorien

Men religion spiller en større rolle i vores samfund, end de fleste tænker over til daglig. Tænk blot på vores danske pas, som har et billede af Jesus på side et – eller på Dannebrog, hvor vi kan se det kristne kors, når flaget vajer i vinden. Og langt den største del af befolkningen er også stadigvæk medlem af Folkekirken. Det er eksempler på, hvordan kristendommen har sat sig spor i det danske samfund, fortæller Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab. Hun er leder af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet, og hendes forskning har særligt fokus på nye udviklinger inden for Folkekirken og kristendom i Danmark generelt. Samtidigt er religion i dag mere og mere individualiseret, forklarer hun. ”Mennesker holder så at sige selv glorien i dag og dyrker Gud, eller guderne, på egne præmisser.”

Marie Vejrup Nielsens forskning undersøger, hvad der sker i religionerne i Danmark netop nu. Mange betragter nok religion som en gammel og stationær ting, men religionerne flytter sig hele tiden i takt med ændringerne i vores samfund. ”I slutningen af det 20. århundrede var mange enige om, at religion var ved at uddø. I dag er det mere et spørgsmål om, hvordan religion forandrer sig, som er på dagsordenen. Religion er stadigvæk i dag med til at danne identiteter og motivere mennesker – på godt og ondt. Mennesker i dag udtrykker deres egen identitet i både nye tilbud og de gamle ritualer. Netop derfor kan man i dag se nye fænomener som QR-koder på gravsten eller zumba i kirkerne og samtidigt se, hvordan ritualer som konfirmation bliver ved med at være populære,” siger Marie Vejrup Nielsen. Så selvom religion kan virke usynlig i Danmark i dag, spiller den på mange måder forsat en væsentlig rolle.

Undervisningen på Folkeuniversitetet er aflyst til og med 7/2 pga. coronasituationen. Se forelæsninger online, efter påske og i efteråret.