Lone Overby Fjorback, overlæge og ph.d., Aarhus Universitet

Kom tættere på nærværet

Der er 450.000 danskere på lykkepiller, og 20 procent af alle mennesker vil på et tidspunkt få en depression. Lige nu, mens du læser dette, er 150.000 danskere ramt af depression, og har man haft en depression, er der 50 % risiko for at få tilbagefald. En del af kuren er, følge overlæge Lone Overby Fjorback, og mange andre forskere: Mindfulness, der er en veldokumenteret og akademisk godkendt behandlingsform.

I mindfulness anderkender man, at vores krop og sind hænger uløseligt sammen, og derfor kan vores mentale helbred trænes på samme måde som det fysiske. ”Vi skal tage sindet meget mere alvorligt i forebyggelse og behandling af sygdomme”, siger Lone Overby Fjorback, som arbejder mindfulnessprogrammer, der kan forbedre det mentale helbred ved at nedsætte symptomer på stress, angst, depression, smerter og træthed.

Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som ”en fysisk og mentalt tilstedeværende krop med et klart sind og et åbent hjerte, der er i stand til at foretage etiske beslutninger og handle til gavn for sig selv og andre, hvilket ligger meget tæt op ad WHO’s definition på sundhed”, forklarer Lone Overby Fjordback. Hun fortæller, at den nyeste forskning peger på, ”at depression kan forebygges med mindfulness på niveau med medicin – at hjernen kan ændres med bedre regulering af opmærksomhed, stress og emotioner, og at der så at sige er en hjerne omkring hjertet og i maven, der er lige så kompliseret og vigtig som den i hovedet”

Undervisningen på Folkeuniversitetet er aflyst til og med 7/2 pga. coronasituationen. Se forelæsninger online, efter påske og i efteråret.