Lene Vase Toft "Nøglen til sindet"

Professor i psykologi Lene Vase, Aarhus Universitet


Hvad foregår der på billedet - og hvad siger det om dit forskningsområde?
Billedet tager udgangspunkt i min forskning om katastrofetænkning, som bl.a. handler om angsten for, at ens smerte bliver værre. Som de mange låse på døren illustrerer, kan man føle sig ekstremt fanget i sin katastrofetænkning. Og det, der så er vores opgave som forskere, er at finde frem til de mekanismer, der skal til for at dirke tankerne og følelserne op, så folk kan komme ud af den fastlåste situation og opdage, at der er lys på den anden side.

Udover katastrofetænkning forsker jeg også i placeboeffekter. Og selv om det kan lyde som to vidt forskellige forskningsområder, tænker jeg faktisk tit på det som to sider af samme sag. Mens de negative tanker i katastrofetænkningen kan forværre ens tilstand, er essensen i placeboeffekter, at positive oplevelser af behandlingsforløb kan bidrage til et ekstra udbytte.

Placeboeffekter har historisk set haft en lidt negativ klang, fordi man har talt om at 'snyde' folk til at tro, at de bliver raske, selv om de kun har spist en kalkpille eller fået en sprøjte med saltvand. I dag fokuserer vi i placeboforskningen på betydningen af patienternes oplevelse af et behandlingsforløb i erkendelse af, at det ikke alene er medicin, der har en indvirkning på vores fysiske tilstand. Hvilke erfaringer har man med sig? Hvilke mentale billeder danner man sig om sit behandlingsforløb? Har man tillid til sin behandler? Forventer man, at det vil gå godt? Er man bange? Det er spørgsmål, der er vigtige at finde svarene på, hvis man skal tilbyde patienten den bedst mulige behandling.

Eller sagt på en anden måde: Patienters oplevelse af en konkret behandling kan enten være en medspiller, som øger behandlingseffekten, eller en modspiller, der forhindrer behandlingen i at virke optimalt. Det understreges også af flere studier, der viser, at hvis man får aktiv veldokumenteret smertelindrende medicin, men bliver informeret om, at det vil forværre ens smerte, så kan det rent faktisk forværre smerten.

Hvorfor er dit forskningsområde interessant for den almindelige dansker?
Udover at tilfredsstille nysgerrigheden hos de mange, der har en naturlig interesse i, hvordan psyken spiller sammen med forskellige fysiske processer, betyder et indblik i forskningen omkring både katastrofetænkning og placeboeffekt også, at vi både som samfund og enkeltpersoner kan blive bedre til at tilrettelægge behandlingsforløb, så patienten får det størst mulige udbytte.

Placeboforskningen viser, at det er vigtigt, at behandlere i høj grad forstår - og er opmærksomme på - patientens oplevelse af behandlingen. Men den viser også, at vi selv som patienter eller pårørende kan gøre noget. Hvis man er i et behandlingsforløb, hvor man føler sig utryg eller ikke føler, at man bliver hørt, så må man gerne gribe i egen barm og undersøge, om det er muligt at tackle det på en anden måde. Man kunne for eksempel spørge efter en anden læge, bede om at få flere informationer eller en anden type medicin.

Hvad får du ud af at forelæse på Folkeuniversitetet?
Det er rigtig sjovt, for folk kommer der virkelig, fordi de gerne vil vide noget om det her emne. Der er mange, der er interesserede i de filosofiske og naturvidenskabelige aspekter i, hvordan krop og psyke hænger sammen. Publikum består altid af et bredt udsnit af befolkningen - der er læger, sygeplejersker, alternative behandlere og socialrådgivere, som har en professionel tilgang til emnet, mens andre selv har været igennem et sygdomsforløb eller er pårørende til nogle, der har.

Stemningen er altid meget dynamisk med rigtig mange spørgsmål både undervejs, i pauserne og efter forelæsningen. Spørgsmålene fungerer som gode indspark i forelæsningen - det er meget brugbart for mig. Og så synes jeg generelt, at Folkeuniversitetet repræsenterer en god dansk tradition for at formidle forskernes resultater ud til almindelige mennesker, for forskningen skal bringes i spil.

Skrevet af Maria Fly Vilsbøll