Anders Børglum

Er vi en refleksion af vores gener?

Anders Børglum er professor i medicinsk genetik og leder af iSEQ centret ved Aarhus Universitet.

Sammenhængen mellem min forskning og billedet af mig foran et spejl siger noget om… refleksion. Altså, hvorledes og i hvor høj grad vi er en refleksion af vores genetiske sammensætning, for eksempel vores personlighed og vores sygdomstilbøjelighed, hvilket er centrale temaer i min forskning. Det får mig også til at tænke på refleksion som eftertanke eller overvejelse, og at jeg egentlig siden barnsben har været optaget af fundamentale spørgsmål ved livet – både de biologiske og de mere eksistentielle. Min medicinsk genetiske forskning kan nok ses som en naturlig følge af denne interesse.

Jeg blev forelsket i mit fag, da... jeg som ung lærte om den basale genetik: At al information om udvikling af et menneske ud fra en enkelt celle (det befrugtede æg) står skrevet i arvemassens DNA, ’livets bog’. En bog jeg meget gerne vil være med til, at vi kan komme til at læse og forstå så komplet som muligt.

Når jeg er til fest, bliver min borddame altid overrasket over, at… jeg er professor og centerleder ved universitetet. Det er sjældent, at de på mit ydre har tippet mig til det. Det kommer også tit bag på folk, at der er så høj en grad af arvelighed inden for psykiske sygdomme.

En almindelig dag på jobbet indebærer… videnskabelige møder (face-to-face eller telefonkonferencer med internationale partnere) med fremlæggelse og diskussion af nye resultater og betydningen af dem. Ofte indebærer det også en diskussion af strategier og nye ideer for den videre forskning. Overvejelser og tanker, der faktisk kører mere eller mindre 24 timer i døgnet. En stor del af dagen går også med læsning og besvarelse af mails og andre henvendelser - ofte vedrørende videnskabelige spørgsmål, undervisning og administration.

Min forskning er relevant for helt almindelige mennesker, fordi… alle kan blive syge og mange kender til psykiske lidelser hos sig selv eller sine nærmeste. Der er et stort behov for at forstå, hvorfor man er blevet syg og et endnu større ønske om at få den bedste behandling. Allerhelst forebyggelse eller helbredelse.

Jeg er allermest stolt af mit arbejde, når... vi opdager noget nyt, som giver en større forståelse af, hvorfor sygdom opstår, og som kan have betydning for en bedre behandling og eventuelt forebyggelse.

Den vigtigste opdagelse inden for mit fag er… hvert eneste nye gen som vi entydigt kan pege på som medvirkende årsag til udvikling af sygdom. Disse opdagelser baserer sig på en perlerække af vigtige gennembrud: Fra Gregor Mendels beskrivelse af basale principper for nedarvning af egenskaber i 1800-tallet over James Watson og Francis Crick's nu 60 år gamle beskrivelse af DNA'ets struktur til nye opfindelser af en række teknikker til scanning og detaljeret undersøgelse af arvemassen.

Hvis jeg ikke var blevet forsker, ville jeg… være astrofysiker, filosof, børnelæge eller måske kunstner.

Den nyeste forskning inden for mit felt viser... at tusindvis af genetiske varianter er af betydning for udvikling af psykisk sygdom. Hos den enkelte person udvikles sygdom på baggrund af et komplekst samspil mellem en buket af disse genetiske varianter og miljømæssige risikofaktorer.

Mit mål som forsker er at…afdække årsager til især psykisk sygdom, som kan resultere i bedre behandling og forebyggelse. Lidt mere præcist kan man sige, at jeg ved hjælp af genetisk baserede undersøgelser meget gerne vil være med til at finde ud af hvilke gener, der har betydning for udvikling af alvorlig psykisk sygdom, og hvilke biologiske mekanismer, der er involverede i et samspil med miljømæssige faktorer.

Når jeg forelæser på Folkeuniversitetet, oplever jeg… stor interesse for emnet og ofte en god dialog med deltagerne, som kan bidrage med inspirerende vinkler og synspunkter.

Undervisningen på Folkeuniversitetet er aflyst til og med 7/2 pga. coronasituationen. Se forelæsninger online, efter påske og i efteråret.