Jens Peter Schjødt, lektor i religionshistorie, Aarhus Universitet

Forstå fortidens myter

"Du kender historierne om Odin og Freja og måske myten om Thors brudefærd og fisketur. Det kan også være, at du har set arkæologiske fund med billedgalleri fra den nordiske mytologi. Professor i religionshistorie ved Aarhus Universitet Jens Peter Schjødt forsker i nordisk mytologi, og her fortæller han om sit forskningsområde og om Folkeuniversitetet"

Når jeg fortæller folk, jeg ikke kender, at jeg er forsker… kan mange ikke helt forstå, hvorfor mytologi er relevant, men når jeg så giver nogle eksempler på, hvordan myter i både religiøse og sekulære samfund spiller en rolle for den måde, vi ser verden på, kan de fleste faktisk godt se relevansen – og hvor betydningsfulde de er.

Mit mål som forsker er at… bringe nye erkendelser inden for mit forskningsfelt. Fx at påvise, at en række antagelser, vi har haft i forhold til førkristen nordisk mytologi og religion, må revideres i forhold til nyere erkendelser. Det kan være i kraft af komparative studier, hvor vi har inddraget andre kulturer, hvor vi har mere fyldestgørende kilder, og hvor vi i højere grad kan se, hvordan religion og mytologi faktisk forholder sig til det samfund, hvori de har eksisteret. Det er altså vigtigt, at vi hele tiden er os bevidste, at den ’idé’, vi på forhånd har om et historisk fænomen, i høj grad styrer vores måde at forstå kilderne på.

Når jeg forelæser på Folkeuniversitetet, oplever jeg… at den direkte kommunikation med folk, der ikke på forhånd er eksperter, men som til gengæld nogle gange kan se tingene fra lidt ’skæve’ vinkler, kræver, at jeg sommetider må gentænke mit ståsted, fordi ’selvfølgeligheder’ inden for forskerverdenen måske ikke altid er så selvfølgelige endda.

 

Mød Jens Peter Schjødt til Vidensbrunch onsdag den 16/11 på Dokk1

Undervisningen på Folkeuniversitetet er aflyst til og med 7/2 pga. coronasituationen. Se forelæsninger online, efter påske og i efteråret.