Ekstern arrangør LiteratureXchange 2021

OBS! LÆS DETTE, FØR DU UDFYLDER FORMULAREN:
Bemærk, at alle felter med * i formularen SKAL udfyldes - herunder upload af arrangementsbillede - for at formularen kan indsendes. Beskrivelsen af arrangementet må max være 500 tegn inkl. mellemrum, for at formularen kan indsendes. Find vores guide til programtekster her. Der må ikke laves linjeskift. De to bokse nederst i formularen skal tjekkes af. Du modtager en kvittering for indsendelse og videresendes til en ny side - har du ikke modtaget denne eller videresendes du ikke, er formularen ikke udfyldt korrekt. Det vil fremgå i formularen med rød skrift ved det enkelte punkt, hvad fejlen eller manglen er. Skriv til lkg@aarhus.dk, hvis du har spørgsmål.


Tilmeldingsformular til eksterne arrangører under LiteratureXchange 2021

Oplysninger om arrangør
Oplysninger om arrangementet
(Indtast både start- og sluttidspunkt)
(I døren, MobilePay, gratis, via hjemmeside, mail-tilmelding el. lign.)
Max 500 tegn med mellemrum - ingen linjeskift!
Til hjemmesiden. Eventuelle credits skrives i fil-navnet.
1) LiteratureXchange tilbyder at promovere arrangementet på LiteratureXchanges hjemmeside og i det trykte program (50.000 eksemplarer) og forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.

2) Arrangøren har det økonomiske ansvar for arrangementet. Arrangøren står for billetsalget og får selv billetindtægten med mindre andet er aftalt.
LiteratureXchange yder ikke økonomisk støtte til arrangementet.

3) Arrangøren står selv for at afvikle arrangementet, men LiteratureXchange kan efter aftale stille frivillige til rådighed.

4) Arrangøren står selv for formidling på sociale medier, men får adgang til en LiteratureXchange-designpakke med logo, skabeloner etc. I formidling af arrangementet forpligter arrangøren sig på at nævne, at det er del af LiteratureXchange.


5) Arrangøren stiller minimum 5 fribilletter ved hvert arrangement til rådighed for LiteratureXchange.
Jeg giver hermed tilladelse til at LiteratureXchange må gemme og bruge min data (private informationer gøres ikke tilgængelige online).

 

Undervisningen på Folkeuniversitetet er aflyst til og med 7/2 pga. coronasituationen. Se forelæsninger online, efter påske og i efteråret.